We ask for donations here just twice a year. Before you hit the "close" button, would you please consider a gift to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. Last year, Hymnary had 11.3 million users from 243 countries around the globe, people like you who love hymns! To serve our many, many users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source. You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^jeg_vil_din_pris_udsjunge$"

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050
TextPage scan

Jeg vil din Pris udsjunge

Hymnal: Kirkesalmebog #606 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Jeg vil din Pris udsjunge I denne Morgenstund, O Gud, med Røst og Tunge Af ganske Hjertens Grund Ved din Søn, Jesum sød, Som er vor Frelser kjære, Og vil vo Talsmand være, I Live og i Død! 2 For hans Skyld jeg af Naade Er nu bevaret vel I denne Nat fra Vaade Til Legem, Liv og Sjæl, Jeg beder inderlig, Du vil min synd tilgive, Hvormed jeg her i Live Saa tidt fortørner dig! 3 Du vilde og tillige Mig vogte denne dag, At Satan ei skal svige Min Sjæl i nogen Sag! Fri mig fra alskens Nød, Fra skam og Skade baade, Fra Ilds og Vandets Vaade, Fra braad og hastig Død! 4 Min Sjæl, mit Liv til Ende, Min Hustru, mine Smaa Jeg giver dig i Hænde Med alt, jeg monne faa; Mit ganske Hus og Hjem, Gaard, Ære, Gods deslige, Og hvad jeg mer kan sige, O Gud, i Naade gjem! 5 Gud naadelig beskjærme Al kristen Øvrighed, De Rige og de Arme Udi vor Menighed! Du kom beskjerme bedst Fra Krig og dyre Tider, Fra Hunger, Sot og Syger Og Synder, som er flest! 6 Gud skal for al Ting raade, Thi al Ting han formaar, Han veed bedst Vei og Maade, Hvordam det best tilgaar; Paa ham staar al min Lid, Han skal mig vel bevare, Og frelse af al Fare, I al min Levetid. 7 Saa takker jeg og priser Min Gud saa glad en Stund For Naaden, han beviser Al Tid og mangelund, Med Bøn ydmygelig, Han vilde naadig give, Vi maatte evig blive Med ham i Himmerig! 8 Amen vi hertil sette, Og tvile ikke paa, Gud skal vor Bøn udrette, Hans Vilje sker just saa. Derpaa vi alle Mand Vort Arbeid ei forhale, Det Gud os mon befale, Hver i sit Kald og Stand. Topics: Særlige Salmer Morgen; Special Hymns Morning Languages: Norwegian
Text

Jeg vil din Pris udsjunge

Author: Hans Sthen; Ukj. Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #606 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Jeg vil din Pris udsjunge I denne Morgenstund, O Gud, med Røst og Tunge Af ganske Hjertens Grund Ved din Søn, Jesum sød, Som er vor Frelser kjære, Og vil vo Talsmand være, I Live og i Død! 2 For hans Skyld jeg af Naade Er nu bevaret vel I denne Nat fra Vaade Til Legem, Liv og Sjæl, Jeg beder inderlig, Du vil min synd tilgive, Hvormed jeg her i Live Saa tidt fortørner dig! 3 Du vilde og tillige Mig vogte denne dag, At Satan ei skal svige Min Sjæl i nogen Sag! Fri mig fra alskens Nød, Fra skam og Skade baade, Fra Ilds og Vandets Vaade, Fra braad og hastig Død! 4 Min Sjæl, mit Liv til Ende, Min Hustru, mine Smaa Jeg giver dig i Hænde Med alt, jeg monne faa; Mit ganske Hus og Hjem, Gaard, Ære, Gods deslige, Og hvad jeg mer kan sige, O Gud, i Naade gjem! 5 Gud naadelig beskjerme Al kristen Øvrighed, De Rige og de Arme Udi vor Menighed! Du kom beskjerme bedst Fra Krig og dyre Tider, Fra Hunger, Sot og Syger Og Synder, som er flest! 6 Gud skal for al Ting raade, Thi al Ting han formaar, Han veed bedst Vei og Maade, Hvordam det best tilgaar; Paa ham staar al min Lid, Han skal mig vel bevare, Og frelse af al Fare, I al min Levetid. 7 Saa takker jeg og priser Min Gud saa glad en Stund For Naaden, han beviser Al Tid og mangelund, Med Bøn ydmygelig, Han vilde naadig give, Vi maatte evig blive Med ham i Himmerig! 8 Amen vi hertil sette, Og tvile ikke paa, Gud skal vor Bøn udrette, Hans vilje sker just saa. Derpaa vi alle Mand Vort Arbeid ei forhale, Det Gud os mon befale, Hver i sit Kald og Stand. Topics: Særlige Salmer Morgen; Special Hymns Morning Tune Title: [Jeg vil din Pris udsjunge]
TextPage scan

Jeg vil din Pris udsjunge

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #471 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Jeg vil din Pris udsjunge I denne Morgenstund, O Gud, med Røst og Tunge Af ganske Hjertens Grund Ved din søn, Jesum Christ, Som er vor Frelser kjære, Og vil vo Talsmand være, Al Ære bør hannem forvist. 2 Thi jeg udaf din Naade Er nu bevaret vel I denne Nat fra Vaade Til Liv og saa til Sjæl, Jeg beder ydmygelig, Min Synd du vilde tilgive, Med hvilken jeg her i Live Saa tidt fortørner dig. 3 Og at du vilde beslige I denne Dag vogte mig, At Satan ei skal svige Med Sund eller Skade slig, Fra Ilsvaade og Vandsnød, Fra Armod, Skam og Skade, Fra Fængsels Tvang og Vaade, Fra brat og hastig Død. 4 Min Sjæl, mit Liv og Aande, Min Hustru, Børn ogsaa, Beval jeg dig i Haande; Med alt hvad jeg formaar, Mit ganske Hus og Hjem, Min Ære og Gods tillige Og hvad jeg mer kan sige, Naadelig bevar og gjem! 5 Dine Engle lad hos mig blive I denne farlige Tid, Og Satans List fordrive! Thi det er al hans Id, At komme mig i Fald, Sin Ondskab vil han øve, At han kan mig bedrOve I denne Jammerdal. 6 Gud skal for al ting raade, Thi alting han formaar, Han ved bedst Vei og Maade, Hvor alting skal tilgaa: Paa ham staar al min Lid, Han Liv og Sjæl bevarer Og vogter fra al Fare I al min Lives Tid. 7 Nu ville vi takke og prise Vor Gud af Hjerte og Mund, For Naaden, han beviser Altid og mangelund, Og bede ydmygelig, Han vilde os naadelig give, At vi maatte evig blive Med hannem i Himmerig. 8 De Hyrder, som os lære Og undervise skal, Gud naadelig hos dem være I deres Embed' og Kald, At de saa kunde fri Det salige Guds Ord lære, Hans Navn til Lov og Ære, Foruden alt Kjætteri! 9 Gud naadelig og beskjærme Al christen Øvrighed, De Rige med de Arme Udi vor Menighed! Du kan beskjærme bedst, fra Pestilents og Hunger, fra Krig, Dyrtid og Kummer Altid vor Frelser est. 10 Amen vi hertil sætte, Og tvile der intet paa, Gud skal vor Bøn udrette, Efter hans Villie saa; Derpaa tage vi nu fat Vort Arbeid' og ei forhale, Det Gud monne os befale, Hver i sit Kald og Stand. 11 Derfor, I gode Christne, Holder det altid i Agt, Den falske Djævels Liste At fly af ganske Magt, Med Tro og ædru Bøn, At Gud os naadig vil give Altid hos hannem at blive, Og faa den evige Løn. Topics: Morgenpslamer; Morning Hymns Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg vil din Pris udsjunge

Author: Hans Sthen Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #606 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Jeg vil din Pris udsjunge I denne Morgenstund, O Gud, med Røst og Tunge Af ganske Hjertens Grund Ved din Søn, Jesus sød, Som er vor Frelser kjære, Og vil vo Talsmand være, I Live og i Død! 2 For hans Skyld jeg af Naade Er nu bevaret vel I denne Nat fra Vaade Til Legem, Liv og Sjæl, Jeg beder inderlig, Du vil min synd tilgive, Hvormed jeg her i Live Saa tidt fortørner dig! 3 Du vilde og tillige Mig vogte denne dag, At Satan ei skal svige Min Sjæl i nogen Sag! Fri mig fra alskens Nød, Fra skam og Skade baade, Fra Ilds og Vandets Vaade, Fra brat og hastig Død! 4 Min Sjæl, mit Liv til Ende, Min Hustru, mine Smaa Jeg giver dig i Hænde Med alt, jeg monne faa; Mit ganske Hus og Hjem, Gaard, Ære, Gods deslige, Og hvad jeg mer kan sige, O Gud, i Naade gjem! 5 Gud naadelig beskjerme Al kristen Øvrighed, De Rige og de Arme Udi vor Menighed! Du kom beskjerme bedst Fra Krig og dyre Tider, Fra Hunger, Sot og Syger Og Synder, som er flest! 6 Gud skal for al Ting raade, Thi al Ting han formaar, Han veed bedst Vei og Maade, Hvordam det best tilgaar; Paa ham staar al min Lid, Han skal mig vel bevare, Og frelse af al Fare, I al min Levetid. 7 Saa takker jeg og priser Min Gud saa glad en Stund For Naaden, han beviser Al Tid og mangelund, Med Bøn ydmygelig, Han vilde naadig give, Vi maatte evig blive Med ham i Himmerig! 8 Amen vi hertil sætte, Og tvile ikke paa, Gud skal vor Bøn udrette, Hans vilje sker just saa. Derpaa vi alle Mand Vort Arbeid ei forhale, Det Gud os mon befale, Hver i sit Kald og Stand. Topics: Særlige Salmer Morgen; Special Hymns Morning; Åttende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium; Eighth Sunday after Trinity Sunday Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.