We ask for donations here just twice a year. Before you hit the "close" button, would you please consider a gift to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. Last year, Hymnary had 11.3 million users from 243 countries around the globe, people like you who love hymns! To serve our many, many users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source. You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

471. Jeg vil din Pris udsjunge

1 Jeg vil din Pris udsjunge
I denne Morgenstund,
O Gud, med Røst og Tunge
Af ganske Hjertens Grund
Ved din søn, Jesum Christ,
Som er vor Frelser kjære,
Og vil vo Talsmand være,
Al Ære bør hannem forvist.

2 Thi jeg udaf din Naade
Er nu bevaret vel
I denne Nat fra Vaade
Til Liv og saa til Sjæl,
Jeg beder ydmygelig,
Min Synd du vilde tilgive,
Med hvilken jeg her i Live
Saa tidt fortørner dig.

3 Og at du vilde beslige
I denne Dag vogte mig,
At Satan ei skal svige
Med Sund eller Skade slig,
Fra Ilsvaade og Vandsnød,
Fra Armod, Skam og Skade,
Fra Fængsels Tvang og Vaade,
Fra brat og hastig Død.

4 Min Sjæl, mit Liv og Aande,
Min Hustru, Børn ogsaa,
Beval jeg dig i Haande;
Med alt hvad jeg formaar,
Mit ganske Hus og Hjem,
Min Ære og Gods tillige
Og hvad jeg mer kan sige,
Naadelig bevar og gjem!

5 Dine Engle lad hos mig blive
I denne farlige Tid,
Og Satans List fordrive!
Thi det er al hans Id,
At komme mig i Fald,
Sin Ondskab vil han øve,
At han kan mig bedrOve
I denne Jammerdal.

6 Gud skal for al ting raade,
Thi alting han formaar,
Han ved bedst Vei og Maade,
Hvor alting skal tilgaa:
Paa ham staar al min Lid,
Han Liv og Sjæl bevarer
Og vogter fra al Fare
I al min Lives Tid.

7 Nu ville vi takke og prise
Vor Gud af Hjerte og Mund,
For Naaden, han beviser
Altid og mangelund,
Og bede ydmygelig,
Han vilde os naadelig give,
At vi maatte evig blive
Med hannem i Himmerig.

8 De Hyrder, som os lære
Og undervise skal,
Gud naadelig hos dem være
I deres Embed' og Kald,
At de saa kunde fri
Det salige Guds Ord lære,
Hans Navn til Lov og Ære,
Foruden alt Kjætteri!

9 Gud naadelig og beskjærme
Al christen Øvrighed,
De Rige med de Arme
Udi vor Menighed!
Du kan beskjærme bedst,
fra Pestilents og Hunger,
fra Krig, Dyrtid og Kummer
Altid vor Frelser est.

10 Amen vi hertil sætte,
Og tvile der intet paa,
Gud skal vor Bøn udrette,
Efter hans Villie saa;
Derpaa tage vi nu fat
Vort Arbeid' og ei forhale,
Det Gud monne os befale,
Hver i sit Kald og Stand.

11 Derfor, I gode Christne,
Holder det altid i Agt,
Den falske Djævels Liste
At fly af ganske Magt,
Med Tro og ædru Bøn,
At Gud os naadig vil give
Altid hos hannem at blive,
Og faa den evige Løn.

Text Information
First Line: Jeg vil din Pris udsjunge
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Morgenpslamer; Morning Hymns
Notes: Author/Translator from index: J. Mattesius; H. C. Sthen
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.