309. Staa fast, min Sjæl, staa fast

1 Staa fast, min Sjæl, staa fast
I Herrens Krige!
Tænk, hvilken Skam og Last
Sin Gud at svige!
Tænk, hvilken skjendigTing,
Først Gud at tjende,
Og siden sig omkring,
Og siden sig omkring,
Til Verden vende!

2 At trække ud sit Sverd
Med modig Mine
Og under Øine nær
Sin Fiende trine,
Er vel begyndt, og maa
Saaledes være;
Forsagt til Kamp at gaa,
Forsagt til Kamp at gaa
Er ingen Ære.

3 Begyndt er ikke endt,
Det maa du vide,
Som har din Jesum kjendt;
Bliv ved at stride!
Alt, hvad dit Hjerte vil
Fra Himlen vende,
Skal overvindes til,
Skal overvindes til,
Din sidste Ende.

4 At staa med Magt imod
Paa alle Sider,
Den Sag er ret og god
For den, der strider;
Men der vil mere til
Sin Krands at finde:
Bestandigheden vil,
Bestandigheden vil,
Alene vinde.

5 Hvad hjælper mange Saar
Og blodig Skramme,
Naar man dog siden staar
Til Spot og Skamme?
Vær tro til Døden, saa
Og ellers ikke
Kan Kronen vel sig paa,
Kan Kronen vel sig paa,
Dit Hoved skikke.

6 Betænk, hvor hart det stod,
Før du fik Naade
Og Synden under Fod,
Som vilde raade!
Hvor du mon Verdens Lyst
Din Tro har Øvet
Og mangen mægtig Dyst
Og mangen mægtig dyst
Med Satan prøvet!

7 Alt dette ler han ad,
den gamle Drage,
Om du gil Lystens Mad
Igjen vil tage.
O Gud, hvad lader dog
Det altfor ilde
At vinde Himlen og,
At vinde Himlen og
Den slev at spilde!

8 Se op og tænk engang
Paa Livets Krone,
Paa din bestemte Rang
For Lammets Throne!
I Sandhed, hvad du her
Skal gaa og taale,
Af Kronen ei er værd,
Af Kronen ei er værd,
Den mindste Straale.

9 Ja tænk, min kjære Sjæl,
Paa vores Hoved
Hvad vor Immanuel
For os har vovet;
For os han flyde lod
Sit Blod tilhobe,
Sit Blod–sit dyre Blod,
Sit Blod-sit dyre Blod,
Til sidste Draabe!

10 Naar Jesu Kjærlighed
Kun ret betragtes,
Naar Verden er os led
For intet agtes,
Naar Himlen et os kjær
Og sød og yndig,
Da bliver Herrens Hær,
Da bliver Herrens Hær,
I Striden myndig.

11 Gud være Lov og Pris,
Ja ham alene,
Som lod es Paradis
Med Blod forstjene!
Guds blodig Kamp og Strid
Til Æreminde,
Vi vil vor korte Tid,
Vi vil vor korte Tid,
Staa fast og vinde!

Text Information
First Line: Staa fast, min Sjæl, staa fast
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Tredje Søndag efter Trinitatis: Aftensang; Third Sunday after Trinity Sunday: Evening; Opholdelse og Bestandighed i Troen (5 more...)
Notes: Mel. Nu rinder Solen op; Author/Translator from index: Brorson
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.