Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.)

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
301Hører, Verdens Øer hører!TextPage Scan
302Ak, himmelsøde OrdTextPage Scan
303Den Port er snever, trang den StiTextPage Scan
304Skal Kjærlighed sin Pøeve staaTextPage Scan
305I arme Syndre, kommer hidTextPage Scan
306Jesus han er Syndres VenTextPage Scan
307Saa sandt jeg lever, siger GudTextPage Scan
308Det Faar, som er forvildet og mist'TextPage Scan
309Staa fast, min Sjæl, staa fastTextPage Scan
310Den tro, som Jesum favnerTextPage Scan
311Hvor ser det ud i Verdens ØrkTextPage Scan
312Min største Hjertens GædeTextPage Scan
313Vær i Korset tro og stilleTextPage Scan
314Jo større kors, des mer til HimlenTextPage Scan
315Jeg vil mig Herren loveTextPage Scan
316Vi kaste atter GarnetTextPage Scan
317Jesu, Herre! paa dit OrdTextPage Scan
318Hvor deilig skal Guds Kirke staaTextPage Scan
319Synden gjør Mennesket blind og lamTextPage Scan
320Christi Blod og RetfærdighedTextPage Scan
321Nu bør ei Synden mereTextPage Scan
322Gud skal Alting mageTextPage Scan
323Den, som mig føder, det er Gud, min HerreTextPage Scan
324Ve mig, at jeg saa mangelundTextPage Scan
325O Gud, af Himlen se hertilTextPage Scan
326Det lakker nu ad Aften bratTextPage Scan
327O Gud Fader i EvighedTextPage Scan
328Kom, o kom, du Aand, som giverTextPage Scan
329Jeg er hos Gud i NaadeTextPage Scan
330Kom, Hjerte, tag dit RegnebretTextPage Scan
331Af dybeste Nød lader os til GudTextPage Scan
332Op, vaag og bedTextPage Scan
333Hvo vil med til Himmerige?TextPage Scan
334Nu Jesus till sin Pine gaarTextPage Scan
335Ak, vidste du, som gaar i Syndens LænkeTextPage Scan
336Jesus græd, Fald paa mit HjerteTextPage Scan
337O Helligaand, med Naadens HaandTextPage Scan
338O Jesu, Livsens HerreTextPage Scan
339Bedre dig, o kjære Sjæl!TextPage Scan
340Herre, jeg maa klageTextPage Scan
341Jesus annammer SyndereTextPage Scan
342O, at jeg havde tusind MundeTextPage Scan
343Alting tjener dem til GodeTextPage Scan
344O kjære Sjæl, fald ydmyg nedTextPage Scan
345O Jesu, som har elsket migTextPage Scan
346Hvor liflig og hvor yndigTextPage Scan
347Hvo vil mig anklageTextPage Scan
348Paa Gud aleneTextPage Scan
349O Jesu, seTextPage Scan
350OpAlle, som paa Jorden borTextPage Scan
351Hvor kan du dog i Synden leTextPage Scan
352Saa skal da Mammon vigeTextPage Scan
353O Menneske, vil du betænkeTextPage Scan
354Hvor godt er det i Jesu ArmeTextPage Scan
355Forsøger eder selvTextPage Scan
356Farvel med dine GangeTextPage Scan
357Naar jeg betænker Tid og StundTextPage Scan
358Herre Jesu Christ, sand Menneske og GudTextPage Scan
359Kom, Menneske, betragte mig!TextPage Scan
360Jesu, din søde Forening at smageTextPage Scan
361Troen, Haabet, KjærlighedTextPage Scan
362Den signed' Dag, o Frelser blidTextPage Scan
363Alene paa Gud fortrøsterTextPage Scan
364Den Naade, Gud har os betedTextPage Scan
365En Gud og Alles Fader!TextPage Scan
366Vor Frelse til os kommen erTextPage Scan
367Af Adams Fald er plat fordærv'd TextPage Scan
368Store Prophete, med himmelske LæreTextPage Scan
369Eet er nødigt, dette EneTextPage Scan
370O Jesus, for din PineTextPage Scan
371Hjerte, lad dig ei indbildeTextPage Scan
372Det koster ei for megen StridTextPage Scan
373O lytter til, I FolkTextPage Scan
374Jesu, du mit Liv i LivetTextPage Scan
375Der mange skal komme fra Øst og fra VestTextPage Scan
376Mange er kaldede, vide vi velTextPage Scan
377Al Lov og Pris og Ære børTextPage Scan
378Den christelige Kirkes skjønne NavnTextPage Scan
379Den christelig' Kirkes AlderdomTextPage Scan
380O kjære Sjæl, frygt aldrig merTextPage Scan
381Den store hvide Flok, vi seTextPage Scan
382Lov og Pris og evig ÆreTextPage Scan
383Lover Gud, I Christne frommeTextPage Scan
384Var Gud ei med os denne TidTextPage Scan
385Forfærdes ei, du lille HobTextPage Scan
386O Jesu, hør mig for din DødTextPage Scan
387O høie Herre GudTextPage Scan
388Nu da til LykkeTextPage Scan
389Jesu giv Seier, Livsfyrste og Kilde!TextPage Scan
390Se her er den gjeldbundne SvendTextPage Scan
391Herre, du levende Gud og min FaderTextPage Scan
392O Gud, efter dig mig forlængerTextPage Scan
393Trofaste Gud, Herre Jesu ChristTextPage Scan
394Hver mand skal tage vel i AgtTextPage Scan
395Christe Jesu, du velsigneTextPage Scan
396Far, Verden, far vel!TextPage Scan
397Min Jesus ene er mit NøieTextPage Scan
398Herre Jesu Christ, al Verdens TrøstTextPage Scan
399Vær glad, o Sjæl, og frygt dog eiTextPage Scan
400Jeg ved mig en Søvn i Jesu NavnTextPage Scan

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.