Give Gud i Himmerige

Give Gud i Himmerige

Author: Thomas Kingo
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Give Gud i Himmerige
At vi alle, hvo vi er,
aldrig lade os besvige
Udaf kjødelig Begjær,
Som mod Sjælen Oprør gjør,
Paa det Hedninger ei tør
Om vort Levnet ilde snakke,
Men selv lære Gud at takke!

2 For den høie Himmel-Herre,
Og hans faderlige Bud
Bør vi Øvrigheden ære,
Og de Mænd, den sender ud
for at raade, thi de bær
For de Onde Hevnens Sværd,
Men Gud Børn til Gavn og Gode,
At de vandre vel til Mode.

3 Tjener skal lydig være
Under deres Herrens Haand,
Ei alene dem, som ere
Af en from og mildrig Aand,
Men og dem, som barske er,
Bitterhed i Munden bær,
Dem skal de taalmodig føie,
Thi deri har Gud og Øie.

4 Om for Syndens Skyld vi lide,
Deraf roses ingen Mand,
Men naar Folk uskyldig bide
Os med deres Sladre-Tand,
Det stor Naade er hos Gud,
O, min Sjæl, hold da kun ud,
Lid og bi med alle Fromme,
Slid din Tid, Gud skal vel komme!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #385

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d138

TextPage Scan

Kirkesalmebog #385

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #385

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #385

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.