So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Search Results

Text Identifier:"^af_hoiheden_oprunden_er$"

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.

Texts

text icon
Text authorities
Text

Af Høiheden oprunden er

Author: F. Nicolai; H. C. Sthen; Landstad Appears in 7 hymnals Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Af Høiheden oprunden er En Morgenstjerne klar og skjær Af Sandhed og af Naade; Du Jesse Rod og Davids Kvist, Min Hjertens Brudgom, Jesu Krist, Mig fryder overmaade! Liflig, Venlig, Mild og kjærlig, Stor og herlig, Rig paa Gaver, Lys og Liv i dig jeg haver. 2 Eia, min Skat og Krone skjøn, Guds og Jomfru Marias Søn, O du høibaarne Konning! Du Lilje i mit Hjerte-Skrin, Dit hellig' Ord og Hilsen din Er sød kom Melk og Honning. Guds Blomst Din Komst, Hosianna! Himlens Manna Vi fornemme, Aldrig kan jeg dig forglemme. 3 Du klare Ædelstenen min, Lad skinne i mit Hjerte ind Din Ild og Elskovs Flamme, Gud glæde mig og give vist, Jeg være maa en Livsens Kvist Alt paa dit Legems Stamme! Til dig Saart mig Længes komme, Himlens Blomme! Suk jeg sender, Rækker til dig Hu og Hænder! 4 Min Sjæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig ser mildelig Med dig Miskundheds Øie. O Herre Krist, hvor du er god, Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod Mig Salighed tilføie! Drag mig, Tag mig, Giv mig Arme Naadens Varme! Jeg er Bruden, Paa dit Ord jeg kommer buden. 5 Gud Fader min i Himmerig, Før Verden var, du elskte mig Udi din Søn den kjære, Og han har selv jo valgt mig ud, Og han er Brudgom, jeg er Brud, O Herre Gud, for Ære! Eia, Eia! Himlens Glæder Jeg tiltræder, Snart han fører Bruden hjem, som ham tilhører! 6 Stem op, og syng en Brudesang! Lad Strengeleg og Harpeklang Af Hjertens Lyst nu lyde, Thi med min Jesu skal jeg gaa, Og ham til Brudgom skal jeg faa, Det skal mig evig fryde! Synger, Leger, Jubilerer, Triumferer, Naaber Kjære: Stor er Herren til Guds Ære! 7 Hvor hjerteglad er jeg da nu! Mig Et og Alt er Jesus, du, Mit Ophav og min Ende; Mig vil du dag jo til din Pris Optage i dit Paradis, Thi klapper jeg i Hænde! Amen, Amen! Kom min glæde! Jeg er rede, Dryg ei længe, Al min Hu ved dig mon hænge. Topics: Første Juledag Til Ottesang og Høimesse; First Christmas Day High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Aarvaagenhed; Anden Søndag i Advent Til Aftensang; Second Sunday in Advent For Evening; Anden Juledag Til Aftensang; Second Christmas Day For Evening; Hellig Tre Kongers Dag Til Hoimesse; Holy Three Kings Day High Mass; Mariæ Bebudelses Dag Til Hoimesse; Annunciation High Mass; 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twentieth Sunday after Trinity Sunday High Mass Used With Tune: [Af Høiheden oprunden er]

Tunes

tune icon
Tune authorities
Audio

[Af Høiheden oprunden er]

Composer: F. Nicolai Appears in 251 hymnals Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Tune Key: D Major Incipit: 15315 66556 71766 Used With Text: Af Høiheden oprunden er

Instances

instance icon
Published text-tune combinations (hymns) from specific hymnals

Af hoeiheden oprunden er

Author: Philip Nicolai Hymnal: Kirkesalmebog #d3 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: German
TextPage scan

Af Høiheden oprunden er

Hymnal: Kirkesalmebog #140 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Af Høiheden oprunden er En Morgenstjerne klar og skjær Af Sandhed og af Naade; Du Jesse Rod og Davids Kvist, Min Hjertens Brudgom, Jesu Krist, Mig fryder overmaade! Liflig, Venlig, Mild og kjærlig, Stor og herlig, Rig paa Gaver, Lys og Liv i dig jeg haver. 2 Eia, min Skat og Krone skjøn, Guds og Jomfru Marias Søn, O du høibaarne Konning! Du Lilje i mit Hjerte-Skrin, Dit hellig' Ord og Hilsen din Er sød kom Melk og Honning. Guds Blomst Din Komst, Hosianna! Himlens Manna Vi fornemme, Aldrig kan jeg dig forglemme. 3 Du klare Ædelstenen min, Lad skinne i mit Hjerte ind Din Ild og Elskovs Flamme, Gud glæde mig og give vist, Jeg være maa en Livsens Kvist Alt paa dit Legems Stamme! Til dig Saart mig Længes komme, Himlens Blomme! Suk jeg sender, Rækker til dig Hu og Hænder! 4 Min Sjæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig ser mildelig Med dig Miskundheds Øie. O Herre Krist, hvor du er god, Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod Mig Salighed tilføie! Drag mig, Tag mig, Giv mig Arme Naadens Varme! Jeg er Bruden, Paa dit Ord jeg kommer buden. 5 Gud Fader min i Himmerig, Før Verden var, du elskte mig Udi din Søn den kjære, Og han har selv jo valgt mig ud, Og han er Brudgom, jeg er Brud, O Herre Gud, for Ære! Eia, Eia! Himlens Glæder Jeg tiltræder, Snart han fører Bruden hjem, som ham tilhører! 6 Stem op, og syng en Brudesang! Lad Strengeleg og Harpeklang Af Hjertens Lyst nu lyde, Thi med min Jesu skal jeg gaa, Og ham til Brudgom skal jeg faa, Det skal mig evig fryde! Synger, Leger, Jubilerer, Triumferer, Naaber Kjære: Stor er Herren til Guds Ære! 7 Hvor hjerteglad er jeg da nu! Mig Et og Alt er Jesus, du, Mit Ophav og min Ende; Mig vil du dag jo til din Pris Optage i dit Paradis, Thi klapper jeg i Hænde! Amen, Amen! Kom min glæde! Jeg er rede, Dryg ei længe, Al min Hu ved dig mon hænge. Topics: Første Juledag Til Ottesang og Høimesse; First Christmas Day High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Aarvaagenhed; Hellig Tre Kongers Dag Til Hoimesse; Holy Three Kings Day High Mass; Mariæ Bebudelses Dag Til Hoimesse; Annunciation High Mass; 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twentieth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
Text

Af Høiheden oprunden er

Author: F. Nicolai; H. C. Sthen; Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #140 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Af Høiheden oprunden er En Morgenstjerne klar og skjær Af Sandhed og af Naade; Du Jesse Rod og Davids Kvist, Min Hjertens Brudgom, Jesu Krist, Mig fryder overmaade! Liflig, Venlig, Mild og kjærlig, Stor og herlig, Rig paa Gaver, Lys og Liv i dig jeg haver. 2 Eia, min Skat og Krone skjøn, Guds og Jomfru Marias Søn, O du høibaarne Konning! Du Lilje i mit Hjerte-Skrin, Dit hellig' Ord og Hilsen din Er sød kom Melk og Honning. Guds Blomst Din Komst, Hosianna! Himlens Manna Vi fornemme, Aldrig kan jeg dig forglemme. 3 Du klare Ædelstenen min, Lad skinne i mit Hjerte ind Din Ild og Elskovs Flamme, Gud glæde mig og give vist, Jeg være maa en Livsens Kvist Alt paa dit Legems Stamme! Til dig Saart mig Længes komme, Himlens Blomme! Suk jeg sender, Rækker til dig Hu og Hænder! 4 Min Sjæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig ser mildelig Med dig Miskundheds Øie. O Herre Krist, hvor du er god, Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod Mig Salighed tilføie! Drag mig, Tag mig, Giv mig Arme Naadens Varme! Jeg er Bruden, Paa dit Ord jeg kommer buden. 5 Gud Fader min i Himmerig, Før Verden var, du elskte mig Udi din Søn den kjære, Og han har selv jo valgt mig ud, Og han er Brudgom, jeg er Brud, O Herre Gud, for Ære! Eia, Eia! Himlens Glæder Jeg tiltræder, Snart han fører Bruden hjem, som ham tilhører! 6 Stem op, og syng en Brudesang! Lad Strengeleg og Harpeklang Af Hjertens Lyst nu lyde, Thi med min Jesu skal jeg gaa, Og ham til Brudgom skal jeg faa, Det skal mig evig fryde! Synger, Leger, Jubilerer, Triumferer, Naaber Kjære: Stor er Herren til Guds Ære! 7 Hvor hjerteglad er jeg da nu! Mig Et og Alt er Jesus, du, Mit Ophav og min Ende; Mig vil du dag jo til din Pris Optage i dit Paradis, Thi klapper jeg i Hænde! Amen, Amen! Kom min glæde! Jeg er rede, Dryg ei længe, Al min Hu ved dig mon hænge. Topics: Første Juledag Til Ottesang og Høimesse; First Christmas Day High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Aarvaagenhed; Anden Søndag i Advent Til Aftensang; Second Sunday in Advent For Evening; Anden Juledag Til Aftensang; Second Christmas Day For Evening; Hellig Tre Kongers Dag Til Hoimesse; Holy Three Kings Day High Mass; Mariæ Bebudelses Dag Til Hoimesse; Annunciation High Mass; 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twentieth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian Tune Title: [Af Høiheden oprunden er]

People

person icon
Authors, composers, editors, etc.

Philipp Nicolai

1556 - 1608 Person Name: F. Nicolai Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Author of "Af Høiheden oprunden er" in M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Philipp Nicolai (b. Mengeringhausen, Waldeck, Germany, 1556; d. Hamburg, Germany, 1608) lived an eventful life–he fled from the Spanish army, sparred with Roman Catholic and Calvinist opponents, and ministered to plague-stricken congregations. Educated at Wittenberg University, he was ordained a Lutheran pastor in 1583 in the city of Herdecke. However, he was soon at odds with the Roman Catholic town council, and when Spanish troops arrived to reestablish Roman dominance, Nicolai fled. In 1588 he became chief pastor at Altwildungen and court preacher to Countess Argaretha of Waldeck. During that time Nicolai battled with Calvinists, who disagreed with him about the theology of the real presence of Christ in the Lord's Supper. These doctrinal controversies were renewed when he served the church in Unna, Westphalia. During his time as a pastor there, the plague struck twice, and Nicolai wrote both "How Bright Appears the Morning Star" and "Wake, Awake." Nicolai's last years were spent as Pastor of St. Katherine's Church in Hamburg. Bert Polman ===================== Nicolai, Philipp, D.D., son of Dieterich Nicolai, sometime Lutheran pastor at Herdecke, in Westphalia, and after 1552, at Mengeringhausen in Waldeck, was born at Mengeringhausen, August 10, 1556. (The father was son of Nicolaus Rafflenbol, of Rafflenbol, near Hagen, in Westphalia, and in later life had adopted the Latinised form Nicolai of his father's Christian name as his own surname.) In 1575 Nicolai entered the University of Erfurt, and in 1576 he went to Wittenberg. After completing his University course in 1579 (D.D. at Wittenberg July 4, 1594), he lived for some time at Volkliardinghausen, near Mengeringhausen, and frequently preached for his father. In August, 1583, he was appointed Lutheran preacher at Herdecke, but found many difficulties there, the members of the Town Council being Roman Catholics. After the invasion by the Spanish troops in April, 1586, his colleague re-introduced the Mass, and Nicolai resigned his post. In the end of 15S6 he was appointed diaconus at Niederwildungen, near Waldeck, and in 1587 he became pastor there. He then became, in Nov. 1588, chief pastor at Altwildungen, and also court preacher to the widowed Countess Margafetha of Waldeck, and tutor to her son, Count Wilhelm Ernst. Here he took an active part on the Lutheran side in the Sacramentarian controversy, and was, in Sept. 1592, inhibited from preaching by Count Franz of Waldeck, but the prohibition was soon removed, and in the Synod of 1593 held at Mengeringhausen, he found all the clergy of the principality of Waldeck willing to agree to the Formula of Concord. In October, 1596, he became pastor at Unna, in Westphalia, where he again became engaged in heated controversy with the Calvinists; passed through a frightful pestilence (see below); and then on Dec. 27, 1598, had to flee before the invasion of the Spaniards, and did not return till the end of April, 1599. Finally, in April 1601, he was elected chief pastor of St. Katherine's Church, at Hamburg, where he entered on his duties Aug. 6, 1601. On Oct. 22, 1608, he took part in the ordination of a colleague in the St. Katherine's Church, the diaconus Penshora, and returned home feeling unwell. A violent fever developed itself, under which he sank, and died Oct. 26, 1608 (D. Philipp Nicolai’s Leben und Lieder, by L. Curtze, 1859; Koch, ii. 324; Allgemeine Deutsche Biographie xxiii. 607, &c). In Hamburg Nicolai was universally esteemed, was a most popular and influential preacher, and was regarded as a "pillar" of the Lutheran church. In his private life he seems to have been most lovable and estimable. Besides his fame as a preacher, his reputation rests mainly on his hymns. His printed works are mostly polemical, often very violent and acrid in tone, and such as the undoubted sincerity of his zeal to preserve pure and unadulterated Lutheranism may explain, but cannot be said to justify. Of his hymns only four seem to have been printed. Three of Nicolai's hymns were first published in his devotional work entitled Frewden-Spiegel dess ewigen Lebens, published at Frankfurt-am-Main, 1599 (see further below). The two noted here ("Wachet auf” and “Wie schon") rank as classical and epoch-making. The former is the last of the long series of Watchmen's Songs. The latter marks the transition from the objective churchly period to the more subjective and experimental period of German hymn writing; and begins the long series of Hymns of Love to Christ as the Bridegroom of the Soul, to which Franck and Scheffler contributed such beautiful examples. Both are also worthy of note for their unusual and perfect rhythms, and for their splendid melodies. They are:— i. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Eternal Life. This beautiful hymn, one of the first rank, is founded on St. Matt. xxv. 1-13; Rev. xix. 6-9, and xxi. 21; 1 Cor. ii. 9; Ezek. iii. 17; and Is. lii. 8. It first appeared in the Appendix to his Frewden-Spiegel, 1599, in 3 st. of 10 1., entitled "Of the Voice at Midnight, and the Wise Virgins who meet their Heavenly Bridegroom. Matt. 25." Thence in Wackernagel v. p. 259, the Unverfälschter Liedersegen, 1851, No. 690, and most German collections. It is a reversed acrostic, W. Z. G. for the Graf zu Waldeck, viz. his former pupil Count Wilhelm Ernst, who died at Tübingen Sept. 16, 1598, in his fifteenth year. It seems to have been written in 1597 at Unna, in Wesphalia, where Nicolai was then pastor; and during the terrible pestilence which raged there from July, 1597, to January, 1598, to which in July 300, in one week in August 170, and in all over 1300 fell victims. Nicolai's parsonage overlooked the churchyard, and there daily interments took place, often to the number of thirty. In these days of distress, when every household was in mourning, Nicolai's thoughts turned to Death, and thence to God in Heaven, and to the Eternal Fatherland. Jn the preface (dated Aug. 10, 1598) to his Frewden-Spiegel he says: "There seemed to me nothing more sweet, delightful and agreeable, than the contemplation of the noble, sublime doctrine of Eternal Life obtained through the Blood of Christ. This I allowed to dwell in my heart day and night, and searched the Scriptures as to what they revealed on this matter, read also the sweet treatise of the ancient doctor Saint Augustine [De Civitate Dei]. ..... Then day by day I wrote out my meditations, found myself, thank God! wonderfully well, comforted in heart, joyful in spirit, and truly content; gave to my manuscript the name and title of a Mirror of Joy, and took this so composed Frewden-Spiegel to leave behind me (if God should call me from this world) as the token of my peaceful, joyful, Christian departure, or (if God should spare me in health) to comfort other sufferers whom He should also visit with the pestilence .... Now has the gracious, holy God most mercifully preserved me amid the dying from the dreadful pestilence, and wonderfully spared me beyond all my thoughts and hopes, so that with the Prophet David I can say to Him "0 how great is Thy goodness, which Thou hast laid up for them that fear Thee," &c. The hymn composed under these circumstances (it may be stated that Curtze thinks both hymns were written in 1596, while Nicolai was still at Alt-Wildungen) soon became popular, and still retains its place, though often altered in the 3rd stanza. Probably the opening lines; "Wachet auf! ruft uns die Stimme Der Wachter sehr hoch auf der Zinne" are borrowed from one of the Wächter-Lieder, a form of lyric popular in the Middle Ages, introduced by Wolfram von Eschenbach. (See K. Goedeke's Deutsche Dichtung im Mittelalter, 1871, p. 918.) But while in the Songs the voice of the Watchman from his turret summons the workers of darkness to flee from discovery, with "Nicolai it is a summons to the children of light to awaken to their promised reward and full felicity. The melody appeared first along with the hymn, and is also apparently by Nicolai, though portions of it (e.g. 1. 1 by the Gregorian Fifth Tone) may have been suggested by earlier tunes. It has been called the King of Chorales, and by its majestic simplicity and dignity it well deserves the title. Since its use by Mendelssohn in his St. Paul it has become well known in England, and, in its original form, is given in Miss Winkworth's Chorale Book for England, 1863 (see below). Translations in common use:— 1. Sleepers wake, a voice is calling. This is an unrhymed translation of st. i. by W. Ball in his book of words to Mendelssohn's oratorio of St. Paul, 1836. This form is in Horder's Congregational Hymns, 1884, and others. In the South Place [London] Collection, 1873, it is a recast by A. J. Ellis, but opens with the same first line. In the Parish Hymn Book, 1875, a translation of st. ii., also unrhymed, is added. 2. "Wake ye holy maidens, wake ye. A good translation contributed by Philip Pusey to A. R. Reinagle's Collection of Psalm and Hymn Tunes, Oxford, 1840, p. 134. It was considerably altered, beginning "Wake, ye holy maidens, fearing" in the Salisbury Hymn Book, 1857, and this is repeated, with further alterations, in Kennedy, 1863, and the Sarum Hymnal, 1868. 3. Wake, arise! the call obeying. A good translation by A. T. Russell, as No. 110 in the Dalston Hospital Hymn Book 1848. 4. Wake, oh wake; around are flying. This is a recast, by A. T. Russell, not for the better, from his 1848 translation, as No. 268 in his Psalms & Hymns. 1851, st. iii. being omitted. Thence, unaltered, in the New Zealand Hymnal, 1872. 5. Wake, awake, for night is flying. A very good translation by Miss Winkworth, in her Lyra Germanica, 2nd Ser., 1858, p. 225, repeated in her Chorale Book for England, 1863, No. 200, with st. ii., 11. 7, 8, rewritten. Included in the English Presbyterian Psalms & Hymns, 1867; Scottish Presbyterian Hymnal, 1876, &c.; and in America, in Laudes Domini, 1884, and others. In the Cantate Domino, Boston, U. S., 1859, it begins "Awake, awake, for night is flying." 6. Wake! the startling watch-cry pealeth. By Miss Cox, in Lyra Messianica, 1864, p. 4, and her Hymns from the German, 1864, p. 27; repeated in W. F. Stevenson's Hymns for Church and Home, 1873. The version in J. L. Porter's Collection, 1876, takes st. i., 11. 1-4 from Miss Cox. The rest is mainly from R. C. Singleton's translation in the Anglican Hymn Book, but borrows lines also from Miss Winkworth, and from the Hymnary text. 7. Wake! the watchman's voice is sounding. By R. C.Singleton. This is No. 259 in the Anglican Hymn Book, 1868, where it is marked as a "versification by R. C. Singleton, 1867." 8. Wake, awake, for night is flying. This is by Canon W. Cooke, in the Hymnary, 1871, and signed A. C. C. In the edition of 1872, 11. 7, 8 of st. ii. are recast, and the whole is marked as " based on E. A. Dayman." It is really a cento, four lines of the 1872 text (i., 1. 5; ii., 11. 7, 8; iii., 1. 9) being by Canon Cooke; and the rest being adapted from the versions of P. Pusey as altered in the Sarum Hymnal, of Miss Winkworth, of Miss Cox, and of R. C. Singleton. It may be regarded as a success, and as passed into the Society for Promoting Christian Knowledge Church Hymns, 1871; the 1874 Appendix to the New Congregational Hymn Book; Horder's Congregational Hymns, 1884, and others. 9. Wake, arise! the voice is calling. This is an anonymous translation in the Ohio Lutheran Hymnal, 1880. 10. Slumberers, wake, the Bridegroom cometh. A spirited version, based on Miss Winkworth (and with an original st. as iv.), by J. H. Hopkins in his Carols, Hymns & Songs, 3rd ed., 1882. p. 88, and dated 1866. Repeated in the Hymnal Companion (Reformed Episcopal) Philadelphia, U.S., 1885. Other translations are:— (1) “Awake, the voice is crying." In Lyra Davidica, 1108, p. 73. (2) "Awake! awake! the watchman calls." By Miss Fry, 1845, p. 33. (3) "Hark! the trump of God is sounding." By Dr. H. Mills, 1845 (1856, p. 269. This is from the altered form by F. G. Klopstock, in his Geistliche Lieder, 1758, p. 246, as further altered in Zollikofer's Gesang-Buch, 1766, No. 303, where it begins "Wachet auf! so ruft." (4) "Awake, arise, the voice gives warning." In the United Presbyterian Juvenile Missionary Magazine, 1857, p. 193; repeated in 1859, p. 171, beginning, “Awake, arise, it is the warning." (5) “Waken! From the tower it soundeth." By Mrs. Bevan, 1858, p. 1. (6) Up! awake! his summons hurried." By J. D.Burns, in the Family Treasury, 1860, p. 84, and his Memoir & Remains, 1869, p. 234. 11. Wie schön leuchtet der Morgenstern, Voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn. Love to Christ. First published in theAppendix to his Frewden-Spiegel, 1599, in 7 stanzas of 10 lines entitled "A spiritual bridal song of the believing soul concerning Jesus Christ, her heavenly Bridegroom, founded on the 45th Psalm of the prophet David." Lauxmann, in Koch, viii. 271, thus gives an account of it as written during the Pestilence of 1597. He says Nicola was "One morning in great distress and tribulation in his quiet study. He rose in spirit from the distress and death which surrounded him to his Redeemer and Saviour, and while he clasped Him in ardent love there welled forth from the inmost depths of his heart this precious hymn of the Saviour's love and of the joys of Heaven. He was so entirely absorbed in this holy exaltation that he forgot all around him, even his midday meal, and allowed nothing to disturb him in his poetical labours till the hymn was completed "—-three hours after midday. As Nicolai was closely connected with Waldeck he formed with the initial letters of his stanzas the acrostic W. E. G. U. H. Z. W., viz. Wilhelm Ernst Graf Und Herr Zn Waldeck— his former pupil. The hymn has reminiscences of Eph. v., of Canticles, and of the Mediaeval Hymns to the Blessed Virgin Mary. It became at once a favourite in Germany, was reckoned indispensable at weddings, was often sung around death beds, &c. The original form is in Wackernagel v. p. 258, and the Unverfälschter Liedersegen, 1851, No. 437; but this (as will be seen by comparing Miss Winkworth's version of 1869) is hardly suited for present day congregational use. In Bunsen's Versuch, 1833, No. 554, it is slightly altered. The form in Knapp's Evangelischer Lieder-Schatz, 1837, No. 2074 (1865, No. 1810) is a recast by Knapp made on Jan. 14, 1832, and published in his Christoterpe, 1833, p. 285, preceded by a recast of "Wachet auf!"; both being marked as “rewritten according to the requirements of our times." The popularity of the hymn was greatly aided by its beautiful chorale (named by Mr. Mercer, Frankfort), which has been called "The Queen of Chorales," and to which many city chimes in Germany were soon set. It was published with the hymn, and is probably an original tune by Nicolai, though portions may have been suggested by earlier melodies, especially by the "Resonet in laudibus," which is probably of the 14th cent. (Bäumker i., No. 48, cites it from the Obsequiale, Ingolstadt, 1570. In Alton's Congregational Psalmist named Arimathea). Translations in common use:— 1. How bright appears the Morning Star! This is a full and fairly close version by J. C. Jacobi, in his Psalter Germanica, 1722, p. 90 (1732, p. 162); repeated, with alterations, in the Moravian Hymn Book, 1754, pt. i., No. 317 (1886, No. 360). The versions of st. v., vii. beginning, "The Father from eternity," are included in Aids to the Service of Song, Edinburgh N.D., but since 1860. In 1855 Mercer gave in his The Church Psalter & Hymn Book., as No. 15, a hymn in 4 stanzas of 10 lines, of which five lines are exactly from Jacobi. St. i., l1. 1-3; ii., .11. 8, 9 ; iii., 11. 2, 3, 6 ; iv., 1. 10, are exactly; and i., 1. 9; ii., 11. 2, 3, 6, 10; iii., II. 1, 4, 5; iv., 11. 7, 9 are nearly from the Moravian Hymn Book, 1801. The interjected lines are by Mercer, but bear very slight resemblance either to Nicolai's original text, or to any version of the German that we have seen. In his 1859 edition he further recast it, leaving only the first line unaltered from Jacobi; and this form is in his Oxford edition, 1864, No. 121, in the Irish Church Hymnal, 1869 and 1873, and in the Hymnal Companion 1870 and 1876. In Kennedy, 1863, the text of 1859 is given with alterations, and begins "How brightly dawns the Morning Star;" and this form is in the People's Hymnal, 1867; Dale's English Hymn Book 1874, &c. 2. How graciously doth shine afar. By A. T. Russell, as No. 8 in the Dalston Hospital Hymn Book, 1848, and repeated in the Cheltenham College Hymn Book, No. 37. It is a free translation of st. i., vi., v. 3. How lovely shines the Morning Star! A good and full translation by Dr. H. Harbaugh (from the text in Dr. Schaff’s Deutsches Gesang-Buch, 1860), in the German Reformed Guardian, May, 1860, p. 157. Repeated in full in Schaff's Christ in Song, 1869, and abridged in Adams's Church Pastorals, Boston, U.S.A., 1864. 4. 0 Morning Star! how fair and bright. A somewhat free translation of st. i., iii., iv., vii., by Miss Winkworth, as No.149 in her Chorale Book for England, 1863. Repeated in the Pennsylvania Lutheran Church Book, 1868; Ohio Lutheran Hymnal,1880, &c. 5. How brightly shines the Morning Star, In truth and mercy from afar. A translation of st. i., iii., iv., vii., by Miss Borthwick, as No. 239 in Dr. Pagenstecher's Collection, 1864. 6. How brightly glows the Morning Star. In full, from Knapp's German recast, by M. W. Stryker, in his Hymns & Verses, 1883, p. 52; repeated, omitting st. ii., iv., in his Christian Chorals, 1885, No. 145. Other translations are:— (1) "How fairly shines the Morning Star." In Lyra Davidica, 1708, p. 40. (2) "As bright the star of morning gleams" (st. i.) By W. Bartholomew, in his book of words to Mendelssohn's oratorio of Christus, 1852, p. 11. (3) "How lovely now the Morning Star." By Miss Cox, 1864, p. 229. (4) "How beauteous shines the Morning Star." By Miss Burlingham, in the British Herald, Oct. 1865, p. 152, and Reid's Praise Book, 1872. (5) "0 Morning Star, how fair and bright." By MissWinkworth, 1869, p. 160. (6) "How bright appears our Morning Star." By J. H. Hopkins, in his Carols, Hymns and Songs, 3rd ed., 1882, p. 168, and dated 1866. There are also three hymns in common use, which have generally been regarded as translations from Nicolai. They are noted as follows:—i. "Behold how glorious is yon sky" (see p. 127, ii.). ii. "How beautiful the Morning Star". iii. "How brightly shines the Morning Star! What eye descries it from afar". [Rev. James Mearns, M.A.] --John Julian, Dictionary of Hymnology (1907)

Hans Chr. Sthen

1544 - 1610 Person Name: H. C. Sthen Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Translator of "Af Høiheden oprunden er" in M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg

M. B. Landstad

1802 - 1880 Person Name: Landstad Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Translator of "Af Høiheden oprunden er" in M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold before he became minister of Sandar in Vestfold in 1859. He married Wilhelmine Margrete Marie Lassen, in 1828. He is well known for introducing popular, contemporary Norwegian language into the hymns he wrote, contributing significantly to the spirit of Norwegian romantic nationalism which grew in Norway in this period. His greatest single achievement was the Landstad Hymnbook (Kirkepsalmebog), which with later revisions was used in Norwegian (bokmål) parishes from 1869 until 1985. The current official church hymnbook contains a lot of his hymns and his translations of foreign hymns. He was the cousin of Hans Peter Schnitler Krag. The Landstad-institute, which lies in Seljord, is named after him. He was a great grandfather of Magny Landstad, also a famous writer. Publications-- 1852: Norske Folkeviser. 3 vols. Christiania: C. Tönsberg, [1852-]1853. 1869: Kirkesalmebok: efter offentlig Foranstaltning. Kristiania: J. W. Cappelens Forlag, 1871 --http://en.wikipedia.org/wiki/ See also in: WikipediaAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.