Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^traeder_nu_til_herrens_bord$"

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 4 of 4Results Per Page: 102050

Tr'der nu til Herrens Bord

Author: Magnus B. Landstad; Joh. Georg Mueller Hymnal: Kirkesalmebog #d628 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: German
TextPage scan

Træder nu til Herrens Bord

Hymnal: Kirkesalmebog #64 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Træder nu til Herrens Bord Op, I Nadverdsgjæster, Tror vor Herre paa hands Ord, Som hans Blod stadfæster; Stille nu, Kom ihu, Hvad af Gud er givet Eder her til Livet! 2 Kom med sand Bodfærdighed Over eders Synder, Ydmyge Gud giver Fred, Angers Graad han ynder. Slaa dig tyst For dit Bryst, Bøi dig for din Dommer, Førend Hevnen kommer! 3 Ganger frem med Fromheds Skrud Og i Troens Klæde, Slige Gjæster tækkes Gud, Deri har han Glæde, Tager Mad, Drikker glad Hans Blods-Bæger bedste, Alle herrens Gjæste! 4 Naar I værdeligen saa Æde nu og drikke, Eders Sjæle leve maa, Og fortabes ikke. Takker Gud, Holder ud, Gak saa hen, I Kjære Fred med eder være! 5 Jesu, Herre, Frelser god, Mød her dine Fromme, Lad dit Legeme og Blod Hjertet vel bekomme! O forlad, Gjør os glad, Sign os allesammen, Og bønhør os! Amen. Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
Text

Træder nu til Herrens Bord

Author: J. G. Müller; Ukj.; Landstad Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #64 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Træder nu til Herrens Bord Op, I Nadverdsgjester, Tror vor Herre paa hands Ord, Som hans Blod stadfester; Stille nu, Kom ihu, Hvad af Gud er givet Eder her til Livet! 2 Kom med sand Bodfærdighed Over eders Synder, Ydmyge Gud giver Fred, Angers Graad han ynder. Slaa dig tyst For dit Bryst, Bøi dig for din Dommer, Førend Hevnen kommer! 3 Ganger frem med Fromheds Skrud Og i Troens Klæde, Slige Gjester tækkes Gud, Deri har han Glæde, Tager Mad, Drikker glad Hans Blods-Bæger bedste, Alle herrens Gjeste! 4 Naar I værdeligen saa Æde nu og drikke, Eders Sjæle leve maa, Og fortabes ikke. Takker Gud, Holder ud, Gak saa hen, I Kjære Fred med eder være! 5 Jesu, Herre, Frelser god, Mød her dine Fromme, Lad dit Legeme og Blod Hjertet vel bekomme! O forlad, Gjør os glad, Sign os allesammen, Og bønhør os! Amen. Topics: Ved Nadverden; By Eucharist; Skjertorsdag Til Hoimesse; Maundy Thursday High Mass Languages: Norwegian Tune Title: [Træder nu til Herrens Bord]
TextPage scan

Træder nu til Herrens Bord

Author: Johan G. Müller; Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #64 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Træder nu til Herrens Bord Op, I Nadvergjæster, Tror vor Herre paa hands Ord, Som hans Blod stadfæster; Stille nu, Kom ihu, Hvad af Gud er givet Eder her til Livet! 2 Kom med sand Bodfærdighed Over eders Synder, Ydmyge Gud giver Fred, Angers Graad han ynder. Slaa dig tyst For dit Bryst, Bøi dig for din Dommer, Førend Hevnen kommer! 3 Ganger frem med Fromheds Skrud Og i Troens Klæde, Slige Gjæster tækkes Gud, Deri har han Glæde, Tager Mad, Drikker glad Hans Blods-Bæger bedste, Alle herrens Gjæste! 4 Naar I værdeligen saa Æde nu og drikke, Eders Sjæle leve maa, Og fortabes ikke. Takker Gud, Holder ud, Gak saa hen, I Kjære Fred med eder være! 5 Jesus, Herre, Frelser god, Mød her dine Fromme, Lad dit Legeme og Blod Hjertet vel bekomme! O forlad, Gjør os glad, Sign os allesammen, Og bønhør os, Amen. Topics: Nadver; Eucharist; Skjærtorsdag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Maundy Thursday; Kristi Himmelfarts Dag Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium; Ascension of Christ Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.