Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^saa_sandt_jeg_lever_siger_gud$"

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 6 of 6Results Per Page: 102050

Saa sandt jeg lever siger Gud

Author: Johann Heermann Hymnal: Kirkesalmebog #d565 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: German
TextPage scan

Saa sandt jeg lever, siger Gud

Hymnal: Kirkesalmebog #465 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Saa sandt jeg lever, siger Gud, Jeg ingen Synder støder ud Fra Salighed, men gjerne vil, At han forlader Syndens Spil, Bodfærdig vender sig til mig, Og lever saa evindelig. 2 Det Ord betænk, o Menneske, Fortvil ei i din Fristelse! Du finder her en kraftig Trøst, Som lindre kan al Sorg og Brøst; Gud selv i Ordet den besvor, Du salig er, om du den tror. 3 Dog vogt dig vel for Sikkerhed, Opset ei din Bodfærdighed! Tænk ei: jeg vil først synde ud, Og naar da kommer Dødens Bud, Vil jeg og Jesus kalde paa, Saa skal hans Naade aaben staa. 4 Sandt er det, at Gud ikke vil For os sin Naade lukke til, Men den, som Naaden tugter ei Til at forlade Syndens Vei, Han tænke paa, at Naaden sød Faar engang Ende i hans Død. 5 Gud har dig Naade lovet vist Ved Verdens Frelser Jesum Krist, Dog har han ei forsikret, at Du leve skal i denne Nat; Du veed, du gaar al Kjødets Vei, Men Dødens Time veed du ei. 6 Nu lever du, brug denne Tid! Hvo veed om du ser Morgen blid? Thi den i Dag er sund og rød, Som Morgendag er bleeg og død, Dør du i Ubodfærdighed, Dig Helvede er vist bered. 7 Hjælp, o min Jesus, hjælp du mig, At jeg maa blive fast ved dig, Og altid staa paa Troens Pagt Mod Sikkerhed og Lysters Magt! O Gud, gjor mig her vel bered At bo hos dig i Evighed! Topics: 3 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday High Mass; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
Text

Saa sandt jeg lever, siger Gud

Author: J. Heermann; Ukj. Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #465 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Saa sandt jeg lever, siger Gud, Jeg ingen Synder støder ud Fra Salighed, men gjerne vil, At han forlader Syndens Spil, Bodfærdig vender sig til mig, Og lever saa evindelig. 2 Det Ord betænk, o Menneske, Fortvil ei i din Fristelse! Du finder her en kraftig Trøst, Som lindre kan al Sorg og Brøst; Gud selv i Ordet den besvor, Du salig er, om du den tror. 3 Dog vogt dig vel for Sikkerhed, Opset ei din Bodfærdighed! Tænk ei: jeg vil først synde ud, Og naar da kommer Dødens Bud, Vil jeg og Jesus kalde paa, Saa skal hans Naade aaben staa. 4 Sandt er det, at Gud ikke vil For os sin Naade lukke til, Men den, som Naaden tugter ei Til at forlade Syndens Vei, Han tænke paa, at Naaden sød Faar engang Ende i hans Død. 5 Gud har dig Naade lovet vist Ved Verdens Frelser Jesum Krist, Dog har han ei forsikret, at Du leve skal i denne Nat; Du veed, du gaar al Kjødets Vei, Men Dødens Time veed du ei. 6 Nu lever du, brug denne Tid! Hvo veed om du ser Morgen blid? Thi den i Dag er sund og rød, Som Morgendag er bleg og død, Dør du i Ubodfærdighed, Dig Helvede er vist bered. 7 Hjælp, o min Jesus, hjælp du mig, At jeg maa blive fast ved dig, Og altid staa paa Troens Pagt Mod Sikkerhed og Lysters Magt! O Gud, gjor mig her vel bered At bo hos dig i Evighed! Topics: Tredie Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday High Mass; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Saa sandt jeg lever, siger Gud

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #307 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Saa sandt jeg lever, siger Gud, Jeg ingen Synder støder ud Fra Salighed, men gjerne vil, At han forlader Syndens Spil, Bodfærdig vender sig til mig, Og lever saa evindelig. 2 Det Ord betænk, o Menneske! Fortvil ei i din Fristelse. Du finder her en kraftig Trøst, Som lindre kan al Sorg og Brøst; Gud selv i Ordet den besvor, Du salig er, om du den tror. 3 Dog vogt dig vel for Sikkerhed, Opsæt ei din Bodfærdighed, Tænk ei: Jeg først vil synde ud, Og naar da kommer Dødens Bud, Vil jeg og Jesus kalde paa, Saa skal hans Naade aaben staa. 4 Sandt er det, at Gud aldrig vil For os sin Naade lukke til, Dog hvem, som Naaden tugter ei Til at forlade Syndens Vei, Han tænke paa, at Naaden sød Faar engang Ende i hans Død. 5 Gud har dig Naade lovet vist Ved Verdens Frelser Jesum Christ, Dog har han ei forsikret, at du leve skal i denne Nat; Du ved, du gaar al Kjødets Vei, Men Dødens Time veed du ei. 6 Nu lever du, brug denne Tid! Hvo veed, om du ser Morgen blid; Den, som idag er sund og rød, Er tidt imorgen bleg og død, Dør du i Ubodfærdighed, Dig Helvede er vist bered. 7 Hjælp, o min Jesu, hjælp du mig, At jeg maa blive fast ved dig Og altid staa paa Troens Pagt Mod Sikkerhed og Lysters Magt! O Gud, gjor mig her vel bered At bo hos dig i Evighed! Topics: Tredje Søndag efter Trinitatis; Third Sunday after Trinity Sunday; Guds Kald; God's Call Languages: Norwegian
TextPage scan

Saa sandt jeg lever, siger Gud

Author: Joh. Heermann; Augustin; Ukjendt Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #465 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Saa sandt jeg lever, siger Gud, Jeg ingen Synder støder ud Fra Salighed, men gjerne vil, At han forlader Syndens Spil, Bodfærdig vender sig til mig, Og lever saa evindelig. 2 Det Ord betænk, o Menneske, Fortvil ei i din Fristelse! Du finder her en kraftig Trøst, Som lindre kan al Sorg og Brøst; Gud selv i Ordet den besvor, Du salig er, om du den tror. 3 Dog vogt dig vel for Sikkerhed, Opsæt ei din Bodfærdighed! Tænk ei: jeg vil først synde ud, Og naar da kommer Dødens Bud, Vil jeg og Jesus kalde paa, Saa skal hans Naade aaben staa. 4 Sandt er det, at Gud ikke vil For os sin Naade lukke til, Men den, som Naaden tugter ei Til at forlade Syndens Vei, Han tænke paa, at Naaden sød Faar engang Ende i hans Død. 5 Gud har dig Naade lovet vist Ved Verdens Frelser Jesus Krist, Dog har han ei forsikret, at Du leve skal i denne Nat; Du veed, du gaar al Kjødets Vei, Men Dødens Time veed du ei. 6 Nu lever du, brug denne Tid! Hvo veed, om du ser Morgen blid? Thi den i Dag er sund og rød, Som Morgendag er bleg og død, Dør du i Ubodfærdighed, Dig Helvede er vist bered. 7 Hjælp, o min Jesus, hjælp du mig, At jeg maa blive fast ved dig, Og altid staa paa Troens Pagt Mod Sikkerhed og Lysters Magt! O Gud, gjor mig her vel bered At bo hos dig i Evighed! Topics: Tredje Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday; Confessions; Skriftemaal; Nyaarsdag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; New Years Day; Almindelig Bededag Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie; Ordinary Prayer Day; Evangeliets Indbydelse; Gospel Invitaion; Naadetiden Languages: Norwegian

Saa sandt jeg lever siger Gud

Author: Johann Heermann Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d409 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.