We ask for donations here just twice a year. Before you hit the "close" button, would you please consider a gift to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. Last year, Hymnary had 11.3 million users from 243 countries around the globe, people like you who love hymns! To serve our many, many users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source. You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^o_hjertekjaere_jesus_krist$"

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 6 of 6Results Per Page: 102050

O hjertekj're Jesu Krist

Hymnal: Kirkesalmebog #d464 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: German
TextPage scan

O hjertekjære Jesu Krist

Hymnal: Kirkesalmebog #337 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 O hjertekjære Jesu Krist, Som frelste os fra Satans List! Du som et fromt, uskyldigt Lam Leed Hjertens Angst og Verdens Skam, Og endelig ned Korsets Død Forløste mig fra evig Nød. 2 Jeg takker dig af Hjertens Grund For Pinen din saa mangelund, Og beder dig ydmygelig, Du til min Synd forlade mig, For hvilken du, o Jesu sød, Er slagen, saaregjort til Død! 3 Lad, sødeste Immanuel, Din Død ei spildes paa min Sjæl! Din Dødsens Kamp o blodig Sved Lad komme mig til Salighed, Dit Fængsel og de haarde Baand Fri mig af mine Fienders Haand! 4 Din blodig Ryg, de Torner Nag, Ja Spyt og Spot og Hug og Slag, Dit tunge Kors, din haarde Død Lad trøste mig i Dødsens Nød, At Sjælen udaf dine Saar En Lægedom mod Synden faar. 5 Lad mig betænke al min Tid Din Død, og takke dig med Flid! Din Værdskyld lad husvale mig, At du mig frelste naadelig Fra Synd, Død Djævel, Helveds Ild Til Himmerigets Glæde mild! 6 Og naar den Time kommer da, At Sjælen her skal skilles fra, Da staa med mig, o Jesu Krist, Og vogt mig vel for Fiendens List, At han med al sin Vold og Svig Ei noget skal formaa mod mig! 7 Jeg er din Arv og Eiendom, Som du har søgt saa saare om, Du haver kjøbt mig med dit Blod, Som du paa Korset flyde lod; Thi kan du ei forlade mig, Al min Fortrøstning staar til dig! 8 Jeg dig befaler, Jesu sød, Min Sjæl i Vold i Liv og Død; Tag den din Eiendom i Agt Mod Helvedes og Satans Magt! Nu renset ved dit Blod saa rød Annam du den udi dit Skjød! 9 At Frelst fra denne Jammerdal Den lukkes ind i Himlens Sal, Bered for de Udvaltes Kor I Ære, Glans og Glædes stor, Hvor Gud jeg evig skue skal Og takke blandt Guds Børne-Tal. Topics: Jesu Død Langfredag; Jesus' Death Good Friday Languages: Norwegian
Text

O hjertekjære Jesu Krist

Author: Ukj.; S. Jonassøn Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #337 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 O hjertekjære Jesu Krist, Som frelste os fra Satans List! Du som et fromt, uskyldigt Lam Leed Hjertens Angst og Verdens Skam, Og endelig ned Korsets Død Forløste mig fra evig Nød. 2 Jeg takker dig af Hjertens Grund For Pinen din saa mangelund, Og beder dig ydmygelig, Du til min Synd forlade mig, For hvilken du, o Jesu sød, Er slagen, saaregjort til Død! 3 Lad, sødeste Immanuel, Din Død ei spildes paa min Sjæl! Din Dødsens Kamp o blodig Sved Lad komme mig til Salighed, Dit Fængsel og de haarde Baand Fri mig af mine Fienders Haand! 4 Din blodig Ryg, de Torner Nag, Ja Spyt og Spot og Hug og Slag, Dit tunge Kors, din haarde Død Lad trøste mig i Dødsens Nød, At Sjælen udaf dine Saar En Lægedom mod Synden faar. 5 Lad mig betænke al min Tid Din Død, og takke dig med Flid! Din Værdskyld lad husvale mig, At du mig frelste naadelig Fra Synd, Død Djævel, Helveds Ild Til Himmerigets Glæde mild! 6 Og naar den Time kommer da, At Sjælen her skal skilles fra, Da staa med mig, o Jesu Krist, Og vogt mig vel for Fiendens List, At han med al sin Vold og Svig Ei noget skal formaa mod mig! 7 Jeg er din Arv og Eiendom, Som du har søgt saa saare om, Du haver kjøbt mig med dit Blod, Som du paa Korset flyde lod; Thi kan du ei forlade mig, Al min Fortrøstning staar til dig! 8 Jeg dig befaler, Jesu sød, Min Sjæl i Vold i Liv og Død; Tag den din Eiendom i Agt Mod Helvedes og Satans Magt! Nu renset ved dit Blod saa rød Annam du den udi dit Skjød! 9 At frelst fra denne Jammerdal Den lukkes ind i Himlens Sal, Bered for de Udvaltes Kor I Ære, Glans og Glædes stor, Hvor Gud jeg evig skue skal Og takke blandt Guds Børne-Tal. Topics: Jesu Død Langfredag; Jesus' Death Good Friday Languages: Norwegian
TextPage scan

O hjertekjære Jesu Christ

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #415 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 O hjertekjære Jesu Christ, Som frelser os fra Satans List! Du som et fromt uskyldigt Lam Led Hjertens Angst og Verdens Skam, Og endelig ned Korsets Død Forløste mig fra evig Nød. 2 Du fængslet blev, for Retten ført, Jeg dermed slap og blev urørt; Du uden Brøde klages an Og hilses med et Rør i Haand; Mod dig en Knægt har Næver knyt, Du faar Kindheste, Hug og Spyt. 3 Jeg takker dig af Hjerterod For dine Ribler, Saar og Blod, Og beder saa ydmygelig, Du vil min Synd forlade mig, For hvilken du, o Jesu, led Saa megen Pine og Fortræd. 4 Lad, sødeste Immanuel, Din Død ei spildes paa min Sjæl! Din Dødsens Kamp o blodig' Sved Lad komme mig til Salighed! Dit Fængsel og de haarde Baand Fri mig af mine Fienders Haand! 5 Din blodig' Ryg, de Torner Nag, Ja Spyt og Spot, de Hug og Slag, Dit tunge Kors, din haarde Død Lad trøste mig i Dødsens Nød, At Sjælen udaf dine Saar En Lægedom mod Synden faar! 6 Lad mig betænke al min Tid Din Død, og takke dig med Flid! Din Værdskyld lad husvale mig, At du mig frelste naadelig Fra Synd, Nød,Død og Satan med Til Himmeriges Herlighed! 7 Og naar den Time kommer da, At Sjælen her skal skilles fra, Da stat mig bi, o Jesu Christ, Og vogt mig vel for Fiendens List, At han med al sin Vold og Svig Ei Noget skal formaa mod mig! 8 Jeg er din Eiendom og Arv, Du kjender bedst min Trang og Tarv, Du haver kjøbt mig med dit Blod, Som du paa Korset flyde lod, Thi kan du ei forlade mig, Al min Fortrøstning staar til dig. 9 Jeg dig befaler da min Sjæl, Bevar dens Tro og Tillid vel, Den være i din Skjul og Agt Mod Helvedes og Satans Magt, den er jo renset ved din Død, Tag derfor Sjælen i dit Skjød! 10 Hvor den fra denne Jammerdal Forflyttet til din Frydesal, Foruden Tvang og Kjedsomhed, I Glæde, Fred og Herlighed, Bland de Udvalgtes store Tal Til evig Tid dig love skal. Topics: Passionspsalmer; Passion Hymns Languages: Norwegian
TextPage scan

O hjertekjære Jesus Krist

Author: S. Jonassøn Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #337 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 O hjertekjære Jesus Krist, Som frelste os fra Satans List! Du som et fromt, uskyldigt Lam Led Hjertens Angst og Verdens Skam, Og endelig ned Korsets Død Forløste mig fra evig Nød. 2 Jeg takker dig af Hjertens Grund For Pinen din saa mangelund, Og beder dig ydmygelig, Du til min Synd forlade mig, For hvilken du, o Jesus sød, Er slagen, saaregjort til Død! 3 Lad, sødeste Immanuel, Din Død ei spildes paa min Sjæl! Din Dødsens Kamp o blodig Sved Lad komme mig til Salighed, Dit Fængsel og de haarde Baand Fri mig af mine Fienders Haand! 4 Din blodig Ryg, de Torner Nag, Ja Spyt og Spot og Hug og Slag, Dit tunge Kors, din haarde Død Lad trøste mig i Dødsens Nød, At Sjælen udaf dine Saar En Lægedom mod Synden faar. 5 Lad mig betænke al min Tid Din Død, og takke dig med Flid! Din Værdskyld lad husvale mig, At du mig frelste naadelig Fra Synd, Død Djævel, Helveds Ild Til Himmeriges Glæde mild! 6 Og naar den Time kommer da, At Sjælen her skal skilles fra, Da staa med mig, o Jesus Krist, Og vogt mig vel for Fiendens List, At han med al sin Vold og Svig Ei noget skal formaa mod mig! 7 Jeg er din Arv og Eiendom, Som du har søgt saa saare om, Du haver kjøbt mig med dit Blod, Som du paa Korset flyde lod; Thi kan du ei forlade mig, Al min Fortrøstning staar til dig! 8 Jeg dig befaler, Jesus sød, Min Sjæl i Vold i Liv og Død; Tag den, din Eiendom, i Agt Mod Helvedes og Satans Magt! Nu renset ved dit Blod saa rød Annam du den udi dit Skjød! 9 At Frelst fra denne Jammerdal Den lukkes ind i Himlens Sal, Bered for de Udvalgtes Kor I Ære, Glans og Glædes stor, Hvor Gud jeg evig skue skal Og takke blandt Guds Børne-Tal. Topics: Langfredag Til Høimesse; Good Friday; Andre Søndag I Faste Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium; Second Sunday in Lent; Hengivelse til Jesus; Devotion to Jesus Languages: Norwegian

O hjertekj're Jesus Krist

Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d336 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.