Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^du_livsens_brod_immanuel$"

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 6 of 6Results Per Page: 102050

Du livsens broed, Immanuel!

Author: Johann von Rist Hymnal: Kirkesalmebog #d82 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: German
TextPage scan

Du Livsens Brød, Immanuel

Hymnal: Kirkesalmebog #60 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Du Livsens Brød, Immanuel, Maa dig en Synder have, Som kommer med en hungrig Sjæl, Og trænger til din Gave, Saa beder jeg ydmygelig, Du vilde selv berede mig En værdig Gjæst at blive! 2 Paa grønne Enge lede du Idag min Sjæl til Føde, Indgyde i min Aand og Hu De Livsens Strømme søde! Her er jeg, syndig, arm og træt, Kom, vederkvæg mig med en Ret Udaf din Naades Fylde! 3 Du hjertesøde Himmel-Brød, Tilsted, at jeg maa skrige Til dig i Hungers haarde Nød, Jeg finder ei din Lige; Ret Bryllups-Klædning skjænk du mig, At jeg maa sidde værdelig Tilbords blandt dine Venner! 4 Driv bort alt Had og Bitterhed, O Jesu, af mit Hjerte, Og lad al Synd og Ondskab leed Mig dybt i Sjælen smerte; Du Paaskelam, som med dit Blod Min Sjæls Fordærver stod imod, Hjælp, jeg dig ret kan nyde! 5 Jeg ussel, syg og saaret er, Din Haand lad mig helbrede, Oplys de Øine, som ei ser, Min Mund til Lov berede! Jeg er fordømt, miskunde dig, Jeg er fortabt, opleed du mig, Hjælp mig af al min Vaade! 6 Min Brudgom sød, kom ind til mig, Og bo udi mit Hjerte, Lad mig i Troen favne dig, Det lindre kan min Smerte; Ak, lad din søde Kjærlighed Saa føles, at jeg ikke veed Af anden Sag at sige! 7 Du Livsens Brød, o Jesu Krist, Kom, giv mig dig at smage, Kom blodig Kilde, som forvist Al Vanmagt kan borttage! Jeg er i dig og du i mig Immanuel, evindelig Skal vi tilsammen blive! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
Text

Du Livsens Brød, Immanuel

Author: J. Rist; Ukj.; J. Arnd Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #60 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Du Livsens Brød, Immanuel, Maa dig en Synder have, Som kommer med en hungrig Sjæl, Og trænger til din Gave, Saa beder jeg ydmygelig, Du vilde selv berede mig En værdig Gjest at blive! 2 Paa grønne Enge lede du Idag min Sjæl til Føde, Indgyde i min Aand og Hu De Livsens Strømme søde! Her er jeg, syndig, arm og træt, Kom, vederkvæg mig med en Reet Udaf din Naades Fylde! 3 Du hjertesøde Himmel-Brød, Tilsted, at jeg maa skrige Til dig i Hungers haarde Nød, Jeg finder ei din Lige; Ret Bryllups-Klædning skjænk du mig, At jeg maa sidde værdelig Tilbords blandt dine Venner! 4 Driv bort alt Had og Bitterhed, O Jesu, af mit Hjerte, Og lad al Synd og Ondskab leed Mig dybt i Sjælen smerte; Du Paaskelam, som med dit Blod Min Sjæls Fordærver stod imod, Hjælp, jeg dig ret kan nyde! 5 Jeg ussel, syg og saaret er, Din Haand lad mig helbrede, Oplys de Øine, som ei ser, Min Mund til Lov berede! Jeg er fordømt, miskunde dig, Jeg er fortabt, opleed du mig, Hjælp mig af al min Vaade! 6 Min Brudgom sød, kom ind til mig, Og bo udi mit Hjerte, Lad mig i Troen favne dig, Det lindre kan min Smerte; Ak, lad din søde Kjærlighed Saa føles, at jeg ikke veed Af anden Sag at sige! 7 Du Livsens Brød, o Jesu Krist, Kom, giv mig dig at smage, Kom blodig Kilde, som forvist Al Vanmagt kan borttage! Jeg er i dig og du i mig Immanuel, evindelig Skal vi tilsammen blive! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist; Midfaste Søndag Til Hoimesse; Midfast Sunday High Mass; 7 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Seventh Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Du Livsens Brød, Immanuel!

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #27 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Du Livsens Brød, Immanuel! Maa dig en Synder have, Som kommer med en hungrig Sjæl, Begjærende din Gave, Saa beder jeg ydmygelig, Du vilde selv berede mig At jeg maa værdig blive. 2 Paa grønne Enge lede du I Dag min Sjæl udlede, Og ved din Naade Sind og Hu For adspredt Tanke fred; Jeg er kun syndig, nat og træt, Thi vederkvæg mig med en Ret Udaf din Naades Fylde! 3 Du himmelsendte Livsens Brød! Tilsted, at jeg maa skrige Til dig i Hungers haarde Nød, Jeg finder ei din Lige; Med Troens Kjortel skjul du mig, At jeg maa sidde værdelig Tilbords blandt dine Venner! 4 Fordriv al Had og Bitterhed, O Jesu! af mit Hjerte, Al Ondskab lad mig være led, Og mig i Sindet smerte; Du Paaskelam! som med dit Blod Min Sjæls Fordærvere modstod Lad mig dig ret annamme! 5 Vel er jeg ei din Naade værd, Men snarer' Vredens Domme, Som for mit Levnets onde Færd Paa mig vel kundekomme; Dog da jeg synden nu vil fly, Saa haaber jeg, at Læ og Ly Skal hos min Jesum findes. 6 Jeg ussel, syg og saaret er, Din Haand lad mig helbrede, Oplys de Øine, som ei ser! Min stumme Mund berede! Jeg er fordømt, forbarme dig! Jeg er fortabt, opled du mig, Hjælp mig af al min Vaade! 7 Min Brudgom skjøn! kom ind til mig, Og bo udi mit Hjerte, Lad mig i Troen skue dig, Det lindre kan min Smerte; Ak! lad din søde Kjærlighed Saa føles, at jeg ikke ved Af anden Sag at sige. 8 Du Livsens Brød, o Jesu Christ, Kom, giv mig dig at smage, Kom blodig' Kilde! som forvist Al Afmagt kan borttage, Jeg er i dig og du i mig, Immanuel! evindelig Skal vi tilsammen blive. Topics: Nadverpsalmer; Communion Hymns Languages: Norwegian
TextPage scan

Du Livsens Brød, Immanuel!

Author: Johann Rist Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #60 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Du Livsens Brød, Immanuel! Maa dig en Synder have, Som kommer med en hungrig Sjæl, Og trænger til din Gave, Saa beder jeg ydmygelig, Du vilde selv berede mig En værdig Gjæst at blive! 2 Paa grønne Enge lede du Idag min Sjæl til Føde, Indgyde i min Aand og Hu De Livsens Strømme søde! Her er jeg, syndig, arm og træt, Kom, vederkvæg mig med en Ret Udaf din Naades Fylde! 3 Du hjertesøde Himmel-Brød, Tilsted, at jeg maa skrige Til dig i Hungers haarde Nød, Jeg finder ei din Lige; Ret Bryllups-Klædning skjænk du mig, At jeg maa sidde værdelig Tilbords blandt dine Venner! 4 Driv bort alt Had og Bitterhed, O Jesus, af mit Hjerte, Og lad al Synd og Ondskab led Mig dybt i Sjælen smerte; Du Paaskelam, som med dit Blod Min Sjæls Fordærver stod imod, Hjælp, jeg dig ret kan nyde! 5 Jeg ussel, syg og saaret er, Din Haand lad mig helbrede, Oplys de Øine, som ei ser, Min Mund til Lov berede! Jeg er fordømt, miskunde dig, Jeg er fortabt, opled du mig, Hjælp mig af al min Vaade! 6 Min Brudgom sød, kom ind til mig, Og bo udi mit Hjerte, Lad mig i Troen favne dig, Det lindre kan min Smerte; Ak, lad din søde Kjærlighed Saa føles, at jeg ikke veed Af anden Sag at sige! 7 Du Livsens Brød, o Jesus Krist, Kom, giv mig dig at smage, Kom blodig Kilde, som forvist Al Vanmagt kan borttage! Jeg er i dig og du i mig Immanuel, evindelig Skal vi tilsammen blive! Topics: Nadver; Eucharist; Midfaste Søndag Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Syvende Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Seventh Sunday after Trinity Sunday Languages: Norwegian

Du livsens broed, Immanuel!

Author: Johann von Rist Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d64 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.