Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^den_tro_som_jesus_favner$"

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 7 of 7Results Per Page: 102050

Den dyrebare Tro

Hymnal: Evangeli harpe #314 (1906) Hymnal Title: Evangeli harpe First Line: Den tro, som Jesus favner Languages: Norwegian Tune Title: [Den tro, som Jesus favner]

Den tro, som Jesus favner

Author: Hans A. Brorson Hymnal: Kirkesalmebog #d60 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: German
TextPage scan

Den Tro, som Jesum favner

Hymnal: Kirkesalmebog #275 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Den Tro, som Jesum favner, Og Hjertet rense kan, Den Tro, hvormed man havner I Himlens Frydeland, Den Tro er sterk, og maa Al Verden undertræde, I Sorger og i Glæde Sin Prøve kumme staa. 2 En Kristen bærer Sværdet, Og ud i Striden gaar, Mod Satan uforfærdet I Herrens Rustning staar. Det gjælder Liv og Død, Han stride maa og vinde, Saa sandt han og vil finde Sin Fred i Jesu Skjød. 3 Den Tro, som vil med Lempe Og uden Møie frem, Dem Tro, som ei vil kjæmpe Sig gjennem Verden hjem, Den Tro er død og kold, Ei værd en Tro at nævne, Har ingen Kraft og Evne Mod Satans Pil og Skjold. 4 Den Tro, som ham har funden, Der heder Sjælens Skat, Er den end skjult i Grunden Og synes ganske mat, Saa sandt den er kun der, Saa har den Kraft at kjæmpe, At drive og at dæmpe Den hele Satans Hær. 5 Den kan vel ogsaa slukkes I Hjertet ganske ud, Naar Viljen den forrykkes, Og viger fra sin Gud, Men vil den kun sin Stav, Sin Jesum, ikke slippe, Saa staar den som en Klippe I det oprørte Hav. 6 Vor Tro, er den end liden, Saa er den dog af Gud, Og derfor stærk i Striden Mod alle Satans Skud; Vor Tro er dog den Seir, Som Verden overvinder, Som alle Lyster binder, Og spotter Satans Leir. 7 Frisk op, I svage Hjerter, Og fatter freidigt Mod! Lad det kun koste Smerter, Ja Ære, Liv og Blod! O holder eder nær Til Jesu Blod og Vunder, Saa ligger Satan under Med al sin Helved-Hær. 8 Det er en Sag at merke Til Trøst i Kampens Tid, De Svage blive sterke I allerstørste Strid, Jo værre det gaar til, Des vissere du vinder, Des større Kraft du finder, Naar du kun stride vil. 9 O du min Lyst og Ære, Min Gud og Frelser sød, Din vil jeg evig være, Det gjælde Liv og Død! Lad komme, hvad der vil, Jeg vil det overstride Og intet andet vide, End høre Jesum til! Topics: Anden Søndage i Faste Til Høimesse; Second Sunday in Lent High Mass; Troen til Guds Naade i Kristo; Faith in God's Grace in Christ; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
Text

Den Tro, som Jesum favner

Author: Brorson Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #275 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Den Tro, som Jesum favner, Og Hjertet rense kan, Den Tro, hvormed man havner I Himlens Frydeland, Den Tro er sterk, og maa Al Verden undertræde, I Sorger og i Glæde Sin Prøve kumme staa. 2 En Kristen bærer Sværdet, Og ud i Striden gaar, Mod Satan uforfærdet I Herrens Rustning staar. Det gjælder Liv og Død, Han stride maa og vinde, Saa sandt han og vil finde Sin Fred i Jesu Skjød. 3 Den Tro, som vil med Lempe Og uden Møie frem, Dem Tro, som ei vil kjæmpe Sig gjennem Verden hjem, Den Tro er død og kold, Ei værd en Tro at nævne, Har ingen Kraft og Evne Mod Satans Pil og Skjold. 4 Den Tro, som ham har funden, Der heder Sjælens Skat, Er den end skjult i Grunden Og synes ganske mat, Saa sandt den er kun der, Saa har den Kraft at kjæmpe, At drive og at dæmpe Den hele Satans Hær. 5 Den kan vel ogsaa slukkes I Hjertet ganske ud, Naar Viljen den forrykkes, Og viger fra sin Gud, Men vil den kun sin Stav, Sin Jesum, ikke slippe, Saa staar den som en Klippe I det oprørte Hav. 6 Vor Tro, er den end liden, Saa er den dog af Gud, Og derfor sterk i Striden Mod alle Satans Skud; Vor Tro er dog den Seir, Som Verden overvinder, Som alle Lyster binder, Og spotter Satans Leir. 7 Frisk op, I svage Hjerter, Og fatter freidigt Mod! Lad det kun koste Smerter, Ja Ære, Liv og Blod! O holder eder nær Til Jesu Blod og Vunder, Saa ligger Satan under Med al sin Helved-Hær. 8 Det er en Sag at merke Til Trøst i Kampens Tid, De Svage blive sterke I allerstørste Strid, Jo værre det gaar til, Des vissere du vinder, Des større Kraft du finder, Naar du kun stride vil. 9 O du min Lyst og Ære, Min Gud og Frelser sød, Din vil jeg evig være, Det gjælde Liv og Død! Lad komme, hvad der vil, Jeg vil det overstride Og intet andet vide, End høre Jesum til! Topics: Anden Søndage i Faste Til Høimesse; Second Sunday in Lent High Mass; Troen til Guds Naade i Kristo; Faith in God's Grace in Christ; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Den tro, som Jesum favner

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #310 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Den Tro, som Jesum favner, Og Hjertet rense kan, Den Tro, hvormed man havner I Himlens Frydeland, Den Tro er stærk og maa Al Verden undertræde, I Sorger og i Glæde Sin Prøve kumme staa. 2 Den Tro, som vil med Lempe Og uden Møie frem, Dem Tro, som ei vil kjæmpe Sig gjennem Verden hjem, Den Tro er død og kold, Ei værd en Tro at nævne, Har ingen Kraft og Evne Mod Satans Pil og Skjold. 3 Var det en Tro, med Munden At sige kun: Jeg tror! Naar Hjertet ei i Grunden Er renset ved Guds Ord, Da var der Fromme nok Og Troende i Tiden, Da var hun ei saa liden, den rette Troens Flok. 4 Nei det, vil du det vide, Er Troens rette Tagn, Mod Verdens Lyst at stride I denne Jammeregn, Sin Jesum have kjær, ham ei at kunne miste, Før skulde Hjertet briste: Det viser Troen her. 5 Den Tro, som ham har funden, Der heder Sjælens Skat, Er den end skjult i Grunden Og synes ganske mat, Saa sandt den er kun der, Saa har den Kraft at kjæmpe, At drive og at dæmpe Den hele Satans Hær. 6 Den sande Tro i Striden Er mangengang vel svag Og synes undertiden At have tabt sit Slag, men vil den kun sin Stav, Sin Jesum ikke slippe, Den staar dog som en Klippe I det oprørte Hav. 7 Den svage Troes Sukke Er Fienden dog for st"rk, Den kan hans Pile slukke Og skjænde alt hans Værk; Den svage Troes Gnist Mod Satan er en Lue, Det brudte Rør en Bue, Der fælder ham forvist. 8 Vor Tro, er den end liden, Saa er den dog af Gud, Og derfor stærk i Striden Mod alle Satans Skud; Vor Tro er dog den Seir, Som Verden overvinder, Som alle Lyster binder, Og spotter Satans Leir. 9 Frisk op, I svage Hjerter, Og fatter freidigt Mod! Lad det kun koste Smerter, Ja Ære, Liv og Blod! O holder eder nær Til Jesu Blod og Vunder, Saa ligger Satan under Med al sin Helved-Hær. 10 Det er en Sag at mærke Til Trøst i Kampens Tid, De Svage blive stærke I allerstørste Strid, Jo værre det gaar til, Des vissere du vinder, Des større Kraft ud finder, Naar du kun stride vil. 11 O du min Lyst og Ære, Min Gud og Frelser fød, Din vil jeg evig være, Det gjælde Liv og Død! Lad komme, hvad der vil, Jeg vil det overstride Og intet andet vide, End høre Jesum til! Topics: Tredje Søndag efter Trinitatis Aftensang; Third Sunday after Trinity Sunday Evening; Troen; Faith; Opholdelse og Bestandighed i Troen; Resilience in Faith; Kamp; Struggle Languages: Norwegian
TextPage scan

Den Tro, som Jesus favner

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #275 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Den Tro, som Jesus favner, Og Hjertet rense kan, Den Tro, hvormed man havner I Himlens Frydeland, Den Tro er stærk, og maa Al Verden undertræde, I Sorger og i Glæde Sin Prøve kumme staa. 2 En Kristen bærer Sværdet, Og ud i Striden gaar, Mod Satan uforfærdet I Herrens Rustning staar. Det gjælder Liv og Død, Han stride maa og vinde, Saa sandt han og vil finde Sin Fred i Jesu Skjød. 3 Den Tro, som vil med Lempe Og uden Møie frem, Dem Tro, som ei vil kjæmpe Sig gjennem Verden hjem, Den Tro er død og kold, Ei værd en Tro at nævne, Har ingen Kraft og Evne Mod Satans Pil og Skjold. 4 Den Tro, som ham har funden, Der heder Sjælens Skat, Er den end skjult i Grunden Og synes ganske mat, Saa sandt den er kun der, Saa har den Kraft at kjæmpe, At drive og at dæmpe Den hele Satans Hær. 5 Den kan vel ogsaa slukkes I Hjertet ganske ud, Naar Viljen den forrykkes, Og viger fra sin Gud, Men vil den kun sin Stav, Sin Jesus, ikke slippe, Saa staar den som en Klippe I det oprørte Hav. 6 Vor Tro, er den end liden, Saa er den dog af Gud, Og derfor stærk i Striden Mod alle Satans Skud; Vor Tro er dog den Seir, Som Verden overvinder, Som alle Lyster binder, Og spotter Satans Leir. 7 Frisk op, I svage Hjerter, Og fatter freidigt Mod! Lad det kun koste Smerter, Ja Ære, Liv og Blod! O holder eder nær Til Jesu Blod og Vunder, Saa ligger Satan under Med al sin Helved-Hær. 8 Det er en Sag at merke Til Trøst i Kampens Tid, De Svage blive stærke I allerstørste Strid, Jo værre det gaar til, Des vissere du vinder, Des større Kraft du finder, Naar du kun stride vil. 9 O du min Lyst og Ære, Min Gud og Frelser sød, Din vil jeg evig være, Det gjælde Liv og Død! Lad komme, hvad der vil, Jeg vil det overstride Og intet andet vide, End høre Jesus til! Topics: Second Sunday in Lent; Second Sunday in Advent; Tredje Søndag I Advent Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium; Third Sunday in Advent; Tredje Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Epistel; Third Sunday after Epiphany; Fourth Sunday after Epiphany; Tredje Søndag I Faste Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie; Third Sunday in Lent; Tjueførste Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Høimesse; Frimodighed; Boldness; Kamp og Seier; Struggle and Victory; Troen; Belief; Fjerde Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag Til Høimesse -Til Anden Tekstrækkes Evangelium; Anden Søndag I Advent Til Aftengudstjeneste - Til Anden Tekstrækkes Lektie; Anden Søndag i Faste Til Høimesse Languages: Norwegian

Den tro, som Jesus favner

Author: Hans A. Brorson Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d53 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Export as CSV