Browse Instances

In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 11 - 20 of 1,078,914Results Per Page: 102050
Page scan

The Faithful Shepherd

Author: A. A. G. Hymnal: The Praise Offering #89 (1876) Person Name: A. A. G. First Line: Jesus, faithful Shepherd, guide me
TextPage scanAudio

Temperance Hymn

Author: A. B. Hymnal: Gospel Jewels #93 (1890) Person Name: A. B. First Line: Water pure is God’s distilling Refrain First Line: In the city, hill and plain Lyrics: 1 Water pure is God’s distilling; Good and safe “for man and beast”— Strong drink thousands now is killing, Never, never it we’ll taste. See the poor, the wretched creatures, Blasted by this “liquid fire!” See the sad, the woeful features, Caused by wine, the Great Destroy’r! Refrain: In the city, hill and plain, Let King Alcohol be slain. 2 Touch not, taste not, nor yet handle, Anything that evil breeds; Sipping drink, howe’er so little, In a dangerous pathway leads. Boys and girls can all be merry, “Happy as the day is long;” Rosy cheeks, like ruby cherry; Drinking water makes us strong. [Refrain] Languages: English Tune Title: [Water pure is God’s distilling]

El País De Beulah

Author: A. B. Hymnal: Himnos de Gloria #145 (1949) Person Name: A. B. First Line: Moro yo es las alturas Refrain First Line: ¿No será el país de Beulah Scripture: Isaiah 62:4 Languages: Spanish Tune Title: [Moro yo es las alturas]

El País De Beulah

Author: A. B. Hymnal: Himnos de Gloria #145 (1970) Person Name: A. B. First Line: Moro yo es las alturas Refrain First Line: ¿No será el país de Beulah Scripture: Isaiah 62:4 Languages: Spanish Tune Title: [Moro yo es las alturas]
Page scan

El País De Beulah

Author: A. B. Hymnal: Himnos de Gloria #145 (1921) Person Name: A. B. First Line: Moro yo es las alturas Refrain First Line: ¿No será el país de Beulah Scripture: Isaiah 62:4 Languages: Spanish Tune Title: [Moro yo es las alturas]
Page scan

El País De Beulah

Author: A. B. Hymnal: Himnos de Gloria #145 (1964) Person Name: A. B. First Line: Moro yo es las alturas Refrain First Line: ¿No será el país de Beulah Scripture: Isaiah 62:4 Languages: Spanish Tune Title: [Moro yo es las alturas]

Moro yo en las alturas

Author: A. B. Hymnal: Himnos de la Iglesia #274 (1995) Person Name: A. B. Languages: Spanish Tune Title: [Moro yo en las alturas]
TextPage scan

Allt hos Jesus

Hymnal: Andeliga Sånger (3. upplagan) #23 (1891) Person Name: A. B–g. First Line: När mörker vårt hjärta betäcker Lyrics: 1 När mörker vårt hjärta betäcker, Hvart gå vi att söka oss ljus? När storm oss i världen förskräcker, Hvar finnes det bergfasta hus, där trygga och säkra vi bo, Där ingen kan störa vår ro? Blott hos Jesus! 2 När samvetet talar förskräckligt Om synder, om otro och köld, Hvad ha vi, som då kan tillräckligt Betrygga oss? Hvad är vår sköld? Hvar hafva vi helighet nog? I honom, som ren för oss dog, I vår Jesus! 3 När frestaren listigt oss vetat Inleda på villosam stig, Med svek och med lögner oss retat Att akta och lyssna til sig; O, vändom till Herren då snart, Hans ord visar vägen så klart: Den är Jesus. 4 Och han är ej den oss förkastar, Han stöter ej någon från sig; Fast mer oss att söka han hastar Och beder oss: "Kommen til mig! O, flyn mig ej, – kommen igen! Jag är ju er trofaste vän, Eder Jesus!" 5 Så kallar han oss och förlåter All otro, all synd och all skuld; Han renar oss, pryder oss åter Och vittnar, att Fadern är huld Och nådig; fast syndat du har, Han åter i skötet dig tar Genom Jesus. 6 Ja visst är han evigt densamme, En hjälpare, mäktig i nöd, Och vill, att hans nåd vi annamme, Trost synder och djefvul och död; Ty han har oss frälst från dem alla, Som Herre och konung vi kalla Brodern Jesus. Languages: Swedish Tune Title: [När mörker vårt hjärta betäcker]
TextPage scan

"Det skedde för mig"

Hymnal: Andeliga Sånger (3. upplagan) #25 (1891) Person Name: A. B–g. First Line: Det skedde för mig Lyrics: 1 Det skedde för mig, Att Gud utti kött uppenbarade sig, Att himlarnes Herre på jorden blet' träl, Het fattig och plågad för syndares väl; Det undret, min Jesus, ju skedde för mig? Dess tackar jag dig. 2 Det skedde för mig, Att du här måst vandra på mödosam stig. Du ofta af kärlek arbetat dig trött, Men blef dock föraktad och illa bemött. din lydnad och möda visst gäller för mig, dess tackar jag dig. Languages: Swedish Tune Title: [Det skedde för mig]
Page scan

"Min nåd är dig nog"

Hymnal: Andeliga Sånger (3. upplagan) #74 (1891) Person Name: A. B–g. First Line: [Min nåd är dig nog] Languages: Swedish Tune Title: [Min nåd är dig nog]

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.