Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d301Nu kommer var og salig velstand snart
d302Nu lad hans legem graves ned
d303Nu lader os fremtr'de
d304Nu lover herrens navn
d305Nu n'rmer sig vor pinsefest
d306Nu rinder solen op
d307Nu skal du, min sj'l, dig smykke
d308Nu solen gaar ned
d309Nu takker alle Gud med hjerte
d310Nu tr'der vi til et nyt aar
d311Nu velan, et freidigt mod
d312Nu velan, v'r frisk tilmode
d313Nu vil vi synge og v're glad
d314Nun er os Gud miskundelig
d315Nur er os gud miskundelig
d316O at jeg havde tusend munde
d317O, du trefoldig Enighed
d318O egtestand, du hoeilyksalig est
d319O fader vor, barmhjertig, god
d320O fader vor evighed
d321O Gud, af himlen se hertil
d322O Gud, du fromme Gud
d323O Gud, fornuften fatter ei
d324O Gud, hvor jammerlig
d325O Gud, jeg vil dig prise
d326O Gud ske Lov, min Jesus gjoer
d327O Gud ske lov til evig tid
d328O Gud, som tiden vender
d329O Guds lam uskyldig
d330O helligaand du skat saa skjoen
d331O helligaand kom til os ned
d332O helligaand med naadens haand
d333O herre gud din l're
d334O himmelske gud og fader blid
d335O hjertekj're gud
d336O hjertekj're Jesus Krist
d337O hjertens ve og sorg at se
d338O hoved hoeit forhaanet
d339O hvad er det en herrestand
d340O Jesus, bliv
d341O Jesus Christ, som manddom tog
d342O Jesus, dig taksigelse
d343O Jesus, din hukommelse
d344O Jesus, du er min
d345O Jesus, for din pine
d346O Jesus, gaar du da din vei
d347O Jesus, herlighedens haab
d348O Jesus, hoer mig for din doed
d349O Jesus, jeg maa klage mig
d350O Jesus, kom nu til os ind
d351O Jesus, livsens herre
d352O Jesus, l'r mig ret din naade
d353O Jesus, paa din alterfod
d354O Jesus, preast i evighed
d355O Jesus, se, Min skam og ve
d356O Jesus, se til mig
d357O Jesus, soede Jesus, dig
d358O Jesus, som har elsket mig
d359O Jesus, troens dyre skat
d360O Jesus, verdens frelsermand
d361O Jesus, vogt nu dine faar
d362O kj're Jesu, hvad har du bedrevet
d363O kj're sj'l, fald ydmyg ned
d364O kj're sj'l, frygt aldrig mer
d365O kj're sj'l, luk op din mund
d366O kj'reste sj'l, op at vaage
d367O kom dog hver, som synd har gjort
d368O kommer hid fra alle land
d369O Krist, du sande lys og vei
d370O kristenhed, i nattens stund
d371O Kristus, Guds enbaarne
d372O Lue fra Guds kj'rlighed
d373O lytter til, I folk
d374O menneske, bet'nke
d375O menneske, som tror og ved
d376O naadens sol og s'de
d377O salig den, Guda ord har hoert
d378O seirrige frelsermand
d379O Sj'lehyrde, Gud og mand
d380O soede Gud, din kj'rlighed
d381O soede Jesus, lad din aand
d382O store Gud, din kj'rlighed
d383O store Gud, vi lova dig
d384O t'nk, naar engang samles skal
d385O vaagner op af verdins droemme
d386O verden, se din skaber
d387Om himmerig vi tale vil
d388Op al den ting, som Gud har gjort
d389Op alle, som paa Jorden bor
d390Op, gl'des alle, gl'des nu
d391Op hjerte, hu, op sj'l og sind
d392Op, I Kristne, ruster eder
d393Op, sj'l, bryd soevnen af
d394Op, thi dagen nu fremgbryder
d395Op, vaag og bed
d396Op, Zions v'gtre, sover ei
d397Ophold os, Gud og Fader kjeer
d398Oploeft dit syn, o kristen sj'l
d399Os er idag en frelser foed
d400Over Kedron [Cedron] Jesus treadeth

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.