Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika

Editor: M. B. Landstad, Johannes Nilssøn Skaar
Publisher: Der Forenede Kirkes Forlag, Minneapolis, 1919
Denomination: Norwegian Synod of the American Evangelical Lutheran Church
Language: Norwegian
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
601Vort maaltid vi da slutte nuTextPage Scan
602Synge vi af Hjertens GrundTextPage Scan
603Her vi sidde nu med GammenTextPage Scan
604Den signede Dag, som vi nu serTextPage Scan
605Dig, evig Gud, ske ÆreTextPage Scan
606Jeg vil din Pris udsjungeTextPage Scan
607Nu rinder Solen opTextPage Scan
608Rind nu op i Jesu NavnTextPage Scan
609Vaagn op, og slaa paa dine StrengeTextPage Scan
610Den lyse Dag forgangen erTextPage Scan
611Nu skrider Dagen underTextPage Scan
612Dagen viger og gaar bortTextPage Scan
613Se, Solens skjønne Lys og PragtTextPage Scan
614Nu hviler Mark og EngeTextPage Scan
615Nu Solen gaar nedTextPage Scan
616Slukt er Dagnes lyse FlammerTextPage Scan
617Vær nu glad og vel til Mode TextPage Scan
618Mig hjertelig nu længesTextPage Scan
619Herre Jesus Krist, mit Levnets LysTextPage Scan
620Send mig Vinger, vær nu snar!TextPage Scan
621Jeg er hos Gud i NaadeTextPage Scan
622I Fred er jeg nu faret henTextPage Scan
623Nu lader os da grave nedTextPage Scan
624Med Graad vi hans Legem nedgraveTextPage Scan
625Min Død er mig til godeTextPage Scan
626Nu har jeg vundenTextPage Scan
627Nu Gud ske Lov, at StundenTextPage Scan
628Gaa nu hen og grav min Grav!TextPage Scan
629Bedre kan jeg ikke fareTextPage Scan
630Her mødes alle Veie TextPage Scan
631De Kristne gaa fra Sted til StedTextPage Scan
632Salig er de Døde, hine TextPage Scan
633O, hvor salig er I dog, I FrommeTextPage Scan
634Kom, Menneske, at skue mig!TextPage Scan
635Dit Ord, o Gud, som Duggen kvægerTextPage Scan
636Ak, himmelsøde OrdTextPage Scan
637Min kjære Ven, ak tør jeg digTextPage Scan
638I Herrens Udvalgte, som Hellighed øveTextPage Scan
639Herre, naadig dig forbameTextPage Scan
640Her udi Synd at dvæleTextPage Scan
641I Jomfruer, I klogeTextPage Scan
642Jerusalem! din Aske jeg beskuerTextPage Scan
643Uværdig er jeg, HerreTextPage Scan
644Du høie Fryd for rene SjæleTextPage Scan
645Vor Tro kan gjennem alle BaandTextPage Scan
646Jesus han er Syndres VenTextPage Scan
647Du fødes maa paany, om du vi se Guds rigeTextPage Scan
648Lov, Ære, Pris og HerlighedTextPage Scan
649Hjerte, lad dig ei indbildeTextPage Scan
650Nu Kristi Blod, RetfærdighedTextPage Scan
651I alle mine SagerTextPage Scan
652Min Jesus ene er mit NøieTextPage Scan
653Her er Sang paa Juda Bjerge!TextPage Scan
654Velsignet være mig hver GangTextPage Scan
655Deilig er din Himmel blaaTextPage Scan
656Farvel, du gode gamle Aar!TextPage Scan
657Nu lader os fremtrædeTextPage Scan
658Gud Hellig-Aand, jeg flyr til digTextPage Scan
659Kristus, Sjælens sande LysTextPage Scan
660Guds Engle, de sig glædeTextPage Scan
661Hellig' Jesus, Renheds KildeTextPage Scan
662Bed, mit Hjerte, inderligTextPage Scan
663Bliv med din store NaadeTextPage Scan
664Forsøm dog ei din SalighedTextPage Scan
665Hvad kan veie op den GlædeTextPage Scan
666Hos Gud er idel GlædeTextPage Scan
667Den Port er snever, trang den StiTextPage Scan
668Hvo vil mig anklageTextPage Scan
669Forfærdes ei, du lille HobTextPage Scan
670Hvor blev Guds Jord et deiligt StedTextPage Scan
671Deilig er JordenTextPage Scan
672Herrens Venner ingensindeTextPage Scan
673Brødre og Søstre, vi skilles nu adTextPage Scan
674Tænk naar engang den Taage er forsvundenTextPage Scan
675Et Trin jeg atter har idagTextPage Scan
676Et Suk igjennem Verden gaarTextPage Scan
677O se, hvor lifligt det dog erTextPage Scan
678Ophold os Gud og Fader storTextPage Scan
679O kjære Gud, o Fader blidTextPage Scan
680Sov nu, mit Barn, saa sødeligTextPage Scan
681O Jesus, fra det HøieTextPage Scan
682Vær hegnet her med hellig FredTextPage Scan
683I Herrens Hus er godt at boTextPage Scan
684Paa Herrens Tempel byggesTextPage Scan
685Guds igjenfødte, ny levende SjæleTextPage Scan
686Hvo vil nu Herrens Udvalgte beskylde?TextPage Scan
687O, at jeg vel var kommen hjem TextPage Scan
688Ak, mon min Vei til Kanaan TextPage Scan
689Op, I Kristne, ruster ederTextPage Scan
690Hvad ere de Kristne dog indvortes smukke!TextPage Scan
691Jo større Kors, des mer til HimlenTextPage Scan
692O Juletid, hvor du er sødTextPage Scan
693Fromme Gud! for dig jeg klageTextPage Scan
694Kommer, hvo vil Visdom læreTextPage Scan
695Hvor salig er dog her den MandTextPage Scan
696Livets Krone at erlangeTextPage Scan
697Et Alvorsbud fra EvighedenTextPage Scan
698Jeg veed en Vei, saa fuld af TrængselTextPage Scan
699Nu lukker sig mit ØieTextPage Scan
700Far dog fortTextPage Scan

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.