Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika

Editor: M. B. Landstad, Johannes Nilssøn Skaar
Publisher: Der Forenede Kirkes Forlag, Minneapolis, 1919
Denomination: Norwegian Synod of the American Evangelical Lutheran Church
Language: Norwegian
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
201I prægtige Himle og Jorden tilligeTextPage Scan
202O hjertekjære GudTextPage Scan
203Hvor saligt var det Ægte-ParTextPage Scan
204O ÆgtestandTextPage Scan
205Vil du i denne Verdens StundTextPage Scan
206I Hus og Hjem, hvor Mand og VivTextPage Scan
207Hvo ene lader Herren raadeTextPage Scan
208Sorgen og Glæden de vander tilhobeTextPage Scan
209Kom Helligaand med Skaber-MagtTextPage Scan
210Jeg raaber, Herre Jesus KristTextPage Scan
211Taalmodighed behøvesTextPage Scan
212Paa Bjerget har nu Jesus endtTextPage Scan
213O Jesus, se TextPage Scan
214O mer end sterke HøvedsmandTextPage Scan
215Jeg løfter høit til Herrens BorgTextPage Scan
216Der mange skal komme fra Øst og fra VestTextPage Scan
217Her falder megen TrætteTextPage Scan
218Gjør Godt mod dem, som dig mon hadeTextPage Scan
219Hvad er det for en SnekkeTextPage Scan
220Naar vi i største Nøden staaTextPage Scan
221Godt Haab, i gode KristneTextPage Scan
222Er Skibet nuTextPage Scan
223Midt i Livet ere viTextPage Scan
224Udi min Angst og NødTextPage Scan
225Er Gud for mig, saa trædeTextPage Scan
226Den rette Dyders ModerTextPage Scan
227Kjærlighed er Lysets KildeTextPage Scan
228Gud Fader udi HimmerigTextPage Scan
229O Gud, hvor jammerligTextPage Scan
230Ak Fader, lad dit Ord, din AandTextPage Scan
231Op, Zions Vægt're, sover ei!TextPage Scan
232Herre! jeg hjertelig ønsker at fremme din ÆreTextPage Scan
233Herre Gud, du er og bliverTextPage Scan
234I Kristne, I, som trædeTextPage Scan
235Min Jesus han er min TextPage Scan
236Jeg løfter Sjæl og Øie opTextPage Scan
237Med Straale-Krans om tindeTextPage Scan
238Dybe, stille, Stærke mildeTextPage Scan
239Verdens Ørken mørk og taagetTextPage Scan
240O min Sjæl, du gaar og VankerTextPage Scan
241Eia, mit Hjerte inderlig TextPage Scan
242Her, uden Sky og SkyggeTextPage Scan
243Jeg er en Fremmed her i LandetTextPage Scan
244Staa som en KlippeTextPage Scan
245Guds Naade og AarvaagenhedTextPage Scan
246O VingaardsmandTextPage Scan
247O Fader vor, barmhjertig, godTextPage Scan
248Gud, jeg tror og det bekjenderTextPage Scan
249Du hellige Guds Kirke herTextPage Scan
250Kjæmp alvorlig nu, Guds NaadeTextPage Scan
251Halleluja, jeg har Min Jesus fundet!TextPage Scan
252Kom, Brødre, lad os hasteTextPage Scan
253O Herre Gud, din LæreTextPage Scan
254Nu kommer Vaar TextPage Scan
255Kom Ord fra Gud med Aand og LivTextPage Scan
256Hvo Øren har, han høre tilTextPage Scan
257I Paradis er fagre OrdTextPage Scan
258I Himmelen, i HimmelenTextPage Scan
259Det volder sure MinerTextPage Scan
260Kristus kom selv til Jordans FlodTextPage Scan
261Mig lyster nu at trædeTextPage Scan
262Gud, lad os bære megen FrugtTextPage Scan
263Drag ind ad dine PorteTextPage Scan
264Op Hjerte, Hu, op Sjæl og SindTextPage Scan
265Jeg vil mig Herren loveTextPage Scan
266Vor Gud han er saa fast en BorgTextPage Scan
267Fra Fristelser og Satans StødTextPage Scan
268Op, vaag og bedTextPage Scan
269Satan skal i Støvet trædesTextPage Scan
270Vær i Korset tro og stilleTextPage Scan
271Guds Naade jeg altid prise vilTextPage Scan
272Aldrig er jeg uden VaadeTextPage Scan
273Af Dybsens Nød jeg raabe maaTextPage Scan
274O Gud, Forstanden fatter eiTextPage Scan
275Den Tro, som Jesus favnerTextPage Scan
276Kvinde, se din Tro er storTextPage Scan
277Jeg er rede til at bedeTextPage Scan
278Synes det i Kors og PineTextPage Scan
279O, hvor er jeg vel tilmodeTextPage Scan
280O Naadens Sol og GlædeTextPage Scan
281Med Sorg hver Dag vi serTextPage Scan
282Saa skal dog Satans RigeTextPage Scan
283Jeg gaar i Fare, hvor jeg gaarTextPage Scan
284Staa fast, min Sjæl, staa fastTextPage Scan
285Naar mig min Synd vil krænkeTextPage Scan
286I Kristne, I, som kaldes vil TextPage Scan
287Hvad kan os komme til for NødTextPage Scan
288Hvad er det blandt saa mangeTextPage Scan
289Gid jeg, o Jesus, følger digTextPage Scan
290Eia, hvor velTextPage Scan
291Hvorhen skal jeg dog flyTextPage Scan
292Lad andre hen i Trældom gaaTextPage Scan
293Kirken er til Moder kaaretTextPage Scan
294Nu kommer Bud fra EnglekorTextPage Scan
295O Jesus Krist, som Manddom togTextPage Scan
296Al den ganske KristenhedTextPage Scan
297Maria, hun er en Jomfru renTextPage Scan
298I Jesus søger jeg min FredTextPage Scan
299Min Sjæl for Herren kvæderTextPage Scan
300Se, hvor nu Jesus træderTextPage Scan

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us