So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik...

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
98Hvorledes skal jeg mødeText
99O store Konge, Davids Søn[O store Konge, Davids Søn]Text
100Gud Faders Søn enbaarne[Gud Faders Søn enbaarne]Text
101Paa Jesu Død og blodig' SaarText
102Vaagn op, min Sjæl! thi Stunden erText
103Vaagn op, du som sover, stat up fra de Døde[Vaagn op, du som sover, stat up fra de Døde]Text
104Løft Hoved op al KristendomText
105Jeg veed at evigt Himmerig[Jeg veed at evigt Himmerig]Text
106Midt igjennem Nød og FareText
107Jeg løfter op til Gud min SangText
108Tegn skal der ske for DommedagText
109O Menneske, som tror og veedText
110O vaagner op af Verdens DrømmeText
111O Jesu vogt mit Hjerte saaText
112Luk Øine op, o Kristenhed!Text
113Jeg beder dig, min Herre Gud[Jeg beder dig, min Herre Gud]Text
114Mit Haab og Trøst og al Tillid[Mit Haab og Trøst og al Tillid]Text
115Søde Jesu, Glædens KildeText
116Den Vei, der ind til Jesum gaarText
117Jesu, kom dog selv til mig[Jesu, kom dog selv til mig]Text
118Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre[Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre]Text
119Et trofast Hjerte, Herre min[Et trofast Hjerte, Herre min]Text
120Den gamle Adams Sind Text
121O Mennesker, berederText
122Store Gud og FrelsermandText
123O syndig Flok, hvo er det, somText
124Naar Synderen ret ser sin VaadeText
125Gud, efter dig mig længesText
126Lær mig, Gud, min Synd at kjendeText
127Op, glædes alle, glædes nu[Op, glædes alle, glædes nu]Text
128Nu ville vi os samleText
129Fra Himlen høit jeg kommer her[Fra Himlen høit jeg kommer her]Text
130Her komme dine arme SmaaText
131Kimer, I Klokker, ja kimer før Dag i det Dunkle!Text
132Et lidet Barn saa lystelig[Et lidet Barn saa lystelig]Text
133Du være lovet, Jesu Krist[Du være lovet, Jesu Krist]Text
134I denna søde JuletidText
135Synger for Herren og leger, I Himmelske Hære!Text
136Os er idag en Frelser fødText
137Fra Fjord og FlæreText
138Et Barn er født i Betlehem[Et Barn er født i Betlehem]Text
139Den signede Dag er os nu tedText
140Af Høiheden oprunden er[Af Høiheden oprunden er]Text
141Kom du Folke-Frelser sand[Kom du Folke-Frelser sand]Text
142Guds Engle sang i StjernetalText
143Mit Hjerte altid vankerText
144aVor Jesus kan ei noget Herberg finde[Vor Jesus kan ei noget Herberg finde]Text
144bVor Jesus kan ei noget Herberg finde[Vor Jesus kan ei noget Herberg finde]Text
145Fra Himlen kommer Engle-HærText
146Nu er Frelsens Dag oprundet[Nu er Frelsens Dag oprundet]Text
147Lovsynger Herrens MiskundhedText
148Til Hyrder frommeText
149Her er det Ny, som paa Jorderig skedteText
150Jeg synger Jule-Kvad[Jeg synger Jule-Kvad]Text
151Hvordan takker vi vor HerreText
152Alle Ting er underligeText
153Den yndigste Rose er fundenText
154Min Sol, min Lyst, min GlædeText
155Søde Jesu, Festens FyrsteText
156Hvor tryg en Vei Text
157Verden i det Onde sænkesText
158Frisk op! endnu engangText
159Til Guds Hus velkommen værText
160Vi med Forundring daglig maaText
161Et helligt Liv, en salig DødText
162Med Fred og Glæde far jeg hen[Med Fred og Glæde far jeg hen]Text
163For dig, o Herre, som Dage kunText
164Herre, jeg er nu gammel og graaText
165Vor Tro er den Forvisning paaText
166O hvilken ÆreText
167Til Ende Aaret hasterText
168Et Aar vi atter se at sænkeText
169Igjennem Tidens PlagerText
170Tiden svinderText
171Nu træde vi til et nyt AarText
172Velkommen hidText
173Stemmer alle op at sjungeText
174Guds Godhed vil vi prise[Guds Godhed vil vi prise]Text
175Lover den Herre, den mægtige Konge, med Ære[Lover den Herre, den mægtige Konge, med Ære]Text
176Saligheden er os nær[Saligheden er os nær]Text
177Dit Navn, o Jesu, loker migText
178O Gud, som Tiden venderText
179Saa vidt som Solens Straaler stigeText
180Det lidet Barn, som nu er fødText
181Jesus! naar jeg Synet nedText
182O Syndere, betænkerText
183Der Døden slog Herodes nedText
184Hvad er, som jager Jesum bortText
185Give Gud, jeg efterhaandenText
186Velt alle dine VeieText
187O Jesu, somText
188Frisk op, min Sjæl, og giv dig ei[Frisk op, min Sjæl, og giv dig ei]Text
189Hvor Gud mig fører, gaar jeg gladText
190Guds Søn er kommen til os ned[Guds Søn er kommen til os ned]Text
191Jeg raaber fast, o Herre[Jeg raaber fast, o Herre]Text
192Det runde Himlens Stjerne-TeltText
193O Krist, du sande Lys og VeiText
194Vær trøstig, Zion, Jesu BrudText
195Vorder Lys, I Hedninglande![Vorder Lys, I Hedninglande!]Text
196Hvor stor er dog den GlædeText

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.