Barnvannens Lyra

Publisher: Barnvannens Forlag, Chicago, 1879
Language: Swedish
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d1Ack, Herre Jesu, hoer min roest
d2Ack ljufvatrid, ack salla ro
d3Ack, salig, ack salig den sj'len, somtror
d4Ack, saliga hem hos vaar Gud
d5Den korta stund jag vandrar h'r
d6Den r'tte l'karen 'r h'r
d7Ditt lofte, O Jesu, jag trostar uppa
d8Du kyrka paaden grundval byggd
d9En liten tid och vi f' Jesus skada
d10Ett fattigt, ringa barn jag 'r
d11Ett litet, fattigt barn jag 'r
d12Fader, foer att vederqvicka
d13Faren v'l I v'nner k'ra
d14Flyg, som en faagel [fogel] till bergen
d15Foer sent, o nej, du lefver 'n
d16Foersumma ej din Bibel, Guds naads och
d17Gaa j mig foerbi, O Jesus
d18Gud, som hafver barnen k'ra
d19Gudds Lamm 'r helsobrunnen
d20Guds rike senapskornet likt
d21Haf tack, haf tack, o Jesu k'r
d22Hela v'rlden froejdes Herran
d23Hell, Jesus utaf Betlehem
d24Helt foer Jesus, helt fraan v'rlden
d25Herde, b'r oss i ditt skoete
d26Herre, gif oss alla naad
d27Herre, se en liten skara Star
d28Hoegt ofvan jordelifvets brus
d29Hoer den gode herden kallar lamm till sig
d30Hoer o min sj'l hur 'nglasaangen skallar
d31Hos Gud 'r idel gl'dje
d32H'r 'r moeda, h'r 'r graat
d33Hur ljufligt klingar Jesu namn
d34Hur ljuft att som barn till min Fader faa gaa
d35Hur ljuft du kallar mig
d36Hurn skola vi dig lofva
d37Hvar och en som hor [vill], o ljufliga ord
d38Hvarje stund vid Jesus broest
d39Hvem aar nu den som skapar ljus
d40Hvem hviskar saa fridfullt i aftonens stund
d41Hvilken v'n vi har i Jesus
d42I alle, som hoeren hvad Jesus har gjort
d43I himlen ren och sk'r
d44I skoena Immanuels land
d45Infoer Dintron o, Fader vaar
d46Jesu, haall mig vid ditt kors
d47Jesu, se till dina smaa
d48Jesus allt mitt goda 'r
d49Jesus, du ar barnens v'n
d50Jesus 'lskar mig
d51Jesus 'r min v'n den b'ste
d52Klippa, du som brast foer mig
d53Kom dyra sj'l, hoer Jesu roest, Fatta trost
d54Kom, foelj oss till det s'lla land
d55Kom hem, kom hem, Du forlorade son
d56Kom, laatom oss pa barnavis
d57Kom nu till Jesus, Fr'lsaren k'r
d58Kom, och jag vill visa dig en brud
d59Kom till den oeppna k'lla
d60Kom till Jesus, kom till Jesus
d61K're Jesu, pris ske dig
d62Laat oss Jesus namnet taga
d63Lafva Herren har pa jorden
d64Laten barnen till mig komma
d65Lof 'ra pris och herrlighet
d66Lofva herren h'r paa jorden
d67L'tom oss nu alle Froejans i vaar Gud
d68Man Jesus 'fven fralsa kan
d69Mang tusen sinom tusen
d70Min Jesu 'r mig gifven
d71Morgon mellan fj'llen
d72'n jag v'ntat h'r vid floden
d73N'r han kommer, n'r han kommer
d74N'r jag ser i Guds bok dessa ljufliga
d75N'r paadet blodbest'nkta kors I tron jag
d76N'rmare, gud, till dig n'rmare dig
d77Nu segrar alla trognas hopp
d78Nu tacka Gud, allt folk
d79Nu v'l, jag vet paa hvem jag tror
d80O boenestund sas skoen och dyr
d81O, Fader I det hoega
d82O, Fador naadens k'lla
d83O hoejd utaf k'rlek o djup utaf naad
d84O jag ser Guds skoena 'nglar
d85O Jesu, i Ditt dyra namn
d86O Jesu Krist, v'r v'n saahuld
d87O laat med kraftigt ljud
d88O naar en gadng i himlen vi f'hamma
d89O skulle, jag foerg'ta dig
d90O tala blott om Jesus
d91O undransv'rda budskap
d92O v'nd aater
d93Om du visste hvad skall h'nda
d94Om du visste hvilken gl'dje
d95Om Jesus vill jag sjunga
d96Omkring Guds helga ord Samlas vi har
d97Omkring Guds tron, der star en h'r
d98Oss v'lsigna och bevara
d99Paa Guds eviga berg saa tryggt och godt
d100Pris ske Guds son, som dog paakorsets stam

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us