We ask for donations here just twice a year. Before you hit the "close" button, would you please consider a gift to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. Last year, Hymnary had 11.3 million users from 243 countries around the globe, people like you who love hymns! To serve our many, many users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source. You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

634. Kom, Menneske, at skue mig!

1 Kom, Menneske, at skue mig!
Du er, jeg var i Live;
Paa Jorden har jeg lignet dig,
Hvad jeg er, skal du blive,
Jeg forud gik, mig følger du,
Tænk derfor ei i Sind og Hu,
At du kan Døden vige!

2 Bered dig, Sjæl, og søg din Gud,
Og tænk paa Livets Ende!
Naar man foragter Dødens Bud,
Har man den tidt i Hænde;
Idag er det tilfaldet mig,
Imorgen kan det gjelde dig,
Ja muligt denne Aften.

3 Sig ei: Jeg er af Ungdoms Flok,
Jeg kan her længe blive.
Ak nei, du snart er gammel nok,
Din Aand fra dig at give;
Det meget snart med dig er gjort,
Ei Døden agter Alder stort;
Hvi vil du andet tænke?

4 Hver Gang, du aander, du en Part
Af Livet fra dig giver,
Naar mindst du venter Dødens Fart,
Dens Følgesvend du bliver;
Du Regning gjør paa tusind Fjed,
Fra Graven knapt er fingers Bred;
Du Døden bær i Barmen.

5 Imens du lever, lev da saa,
At du kan salig blive!
Du veed ei, naar og hvor du maa
Dig Døden overgive;
Ak, tænk dig om, dit Hus bestik,
Tænk dog, du om et Øieblik
Kan staa i Evigheden!

6 Ihvad du gjør, saa gjør hvert Fjed
Til Gud i Dødens Tanker,
Og spørg: Er jeg idag bered,
Om han paa Døren banker?
Kan jeg nu glad i Graven gaa,
Og kan jeg for min Gud bestaa?
Har jeg min Frelser fundet?

7 Saa bliver du fra Døden fri,
Naar Gud til Doms vil komme,
Til Fryd og Fred lodtagen i
Guds Rige hos de Fromme.
Vær færdig, Sjæl at Døden kan
Afslutte al din Jammerstand!
Tænk, Menneske, paa Enden!

Text Information
First Line: Kom, Menneske, at skue mig!
Author: Gotfr. Sacer
Translator: Ukjendt
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Særlige Salmer: Graven; Special Hymns: The Grave
Notes: Som: Af Dødsens Nød
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.