604. Den signede Dag, som vi nu ser

1 Den signede Dag, som vi nu ser
Ned til os fra Himlen komme,
Gud lyse for os jo længer des mer,
Os alle til Glæde og Fromme!
Gud lade os ikke ske idag Skam,
Last eller nogen Vaande!

2 Den signede Dag, den signede Tid,
Vor Herres hans Fødsels Time,
Da kom der et Lys fr Himlen ned
Saa vidt over Verden at skinne,
Det lyser for os evindelig
Nu og foruden al Ende.

3 Gud Fader og Søn og den Helligaand
Med hele sin Engleskare
Bevar' os idag og alle Stund
For alskens Djævelens Snare,
For al den Avind, han til os bær,
Vor Sjæl og vort Liv til Fare!

4 Det Kors, vor Herre han bar for os,
For vor Synd, ikke for sine,
Jeg sætter i Dag mellem Djævlen og mig,
Jeg mener Guds værdige Pine;
Det Blod, der ned paa Korset randt,
Det slukker ud Synder mine.

5 Var alle de Trær, i Verden staar,
Og Sanden paa Havsens Bunde
Med levende Liv og havde Maal
At sjunge med Engle-Munde,
Jesus Guds Søn tilfulde dog
De aldrig lovprise kunde.

6 Det er fuld ondt med liden Magt
Mod høie Bjerge at springe;
Den lille Fugl, han flyver saa høit,
Og Veiret bær under hans Vinge;
De Strømme de rinde saa frydelig
Op under de grønne Linde.

7 Men Dagen de aldrig er saa lang,
At Aftenen maa vi jo vente,
Livet det endes med Dødsens Tvang,
Hvem det vilde ret betænke!
Vi bæres til Graven ud saa trang,
Os følger ei anden Ende.

8 Da give det Gud, vi have saa tjent
I Verden ham vel til Maade,
I Troen Guds Søn saa have kjendt,
At vi miste ikke Guds Naade.
Naar Verden haver sig fra os vendt,
At vi da faa evig Baade!

9 Naar vi skulle til vort Fædreland
Og stilles fra dette Elende,
Befaler jeg Gud min Sjæl i Haand,
I Himmerige Glæde at sende!
Gud Fader og Søn og den Helligaand,
Han give vort Maal god Ende!

Text Information
First Line: Den signede Dag, som vi nu ser
Author: Ukjendt
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Særlige Salmer: Morgen; Special Hymns: Morning
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.