We ask for donations here just twice a year. Before you hit the "close" button, would you please consider a gift to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. Last year, Hymnary had 11.3 million users from 243 countries around the globe, people like you who love hymns! To serve our many, many users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source. You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

415. O hjertekjære Jesu Christ

1 O hjertekjære Jesu Christ,
Som frelser os fra Satans List!
Du som et fromt uskyldigt Lam
Led Hjertens Angst og Verdens Skam,
Og endelig ned Korsets Død
Forløste mig fra evig Nød.

2 Du fængslet blev, for Retten ført,
Jeg dermed slap og blev urørt;
Du uden Brøde klages an
Og hilses med et Rør i Haand;
Mod dig en Knægt har Næver knyt,
Du faar Kindheste, Hug og Spyt.

3 Jeg takker dig af Hjerterod
For dine Ribler, Saar og Blod,
Og beder saa ydmygelig,
Du vil min Synd forlade mig,
For hvilken du, o Jesu, led
Saa megen Pine og Fortræd.

4 Lad, sødeste Immanuel,
Din Død ei spildes paa min Sjæl!
Din Dødsens Kamp o blodig' Sved
Lad komme mig til Salighed!
Dit Fængsel og de haarde Baand
Fri mig af mine Fienders Haand!

5 Din blodig' Ryg, de Torner Nag,
Ja Spyt og Spot, de Hug og Slag,
Dit tunge Kors, din haarde Død
Lad trøste mig i Dødsens Nød,
At Sjælen udaf dine Saar
En Lægedom mod Synden faar!

6 Lad mig betænke al min Tid
Din Død, og takke dig med Flid!
Din Værdskyld lad husvale mig,
At du mig frelste naadelig
Fra Synd, Nød,Død og Satan med
Til Himmeriges Herlighed!

7 Og naar den Time kommer da,
At Sjælen her skal skilles fra,
Da stat mig bi, o Jesu Christ,
Og vogt mig vel for Fiendens List,
At han med al sin Vold og Svig
Ei Noget skal formaa mod mig!

8 Jeg er din Eiendom og Arv,
Du kjender bedst min Trang og Tarv,
Du haver kjøbt mig med dit Blod,
Som du paa Korset flyde lod,
Thi kan du ei forlade mig,
Al min Fortrøstning staar til dig.

9 Jeg dig befaler da min Sjæl,
Bevar dens Tro og Tillid vel,
Den være i din Skjul og Agt
Mod Helvedes og Satans Magt,
den er jo renset ved din Død,
Tag derfor Sjælen i dit Skjød!

10 Hvor den fra denne Jammerdal
Forflyttet til din Frydesal,
Foruden Tvang og Kjedsomhed,
I Glæde, Fred og Herlighed,
Bland de Udvalgtes store Tal
Til evig Tid dig love skal.

Text Information
First Line: O hjertekjære Jesu Christ
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Passionspsalmer; Passion Hymns
Notes: Mel. Fader vor udi Himmerig; Author/Translator from index: Ubekj. Forf.
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.