247. Herre, naadig dig forbarme

1 Herre, naadig dig forbarme,
Hør dit Folk som Hjælp begjær,
Du, som tænker paa de Arme,
Og vor Tilflugt ene er!
Fra vort Hoved du afvende
Naadig vore Synders Løn!
Du dit Lyst fra Himlen sende,
Frels dit Folk og hør dets Bøn!

2 Du, som med en Faders Hjerte
Bær en Faders blide Navn,
Du, som under Dødens Smerte
Aabned' os en Broders Favn,
Du, som Herrens Vei bereder,
Søger os utrættelig,
Kalder, vækker, lærer, leder:
Over os forbarme dig!

3 Os, som dig ei vilde lyde,
Skaan, o kjære Herre Gud!
For det Blod, du ømt lod flyde,
Hjælp os, kjære Herre Gud!
Fra de Veie, dig bedrøve,
Hvor vi krænke dine Bud,
Fra de Lyster, som os døve,
O, bevar os, milde Gud!

4 Ja, fra Alt, hvad Sjæl og Hjerte
Vil bedrage trædskelig,
Og fra jordisk Ve og Smerte,
Hungers Rædsel, Pest og Krig,
Oprør, Tvedragt, Brand og Flammer,
Hagel, Storm, din Vredes Bud,
Og fra Evighedens Jammer:
Fri os, kjære Herre Gud!

5 Du, som fødtes som vor Lige
Og dit Liv for Verden gav,
Du, som aabnede dit Rige,
Da du opstod af din Grav,
Du, som fulgt af Engles Hære,
Som du gik fra Himlen ud,
Atter gik til Himlens Ære:
Hjælp os, kjære Herre Gud!

6 Skjærm, regjer og frels din Krike,
Samle selv din spredte Hjord!
Giv dens Hyrder Mod og Styrke
At forkynde Livets Ord!
Ræk din Haand til dem, som glide,
Og med Naadens milde bud
Væk de Faldne op itide:
Hør os, kjære Herre Gud!

7 Udberd fra Palads til Hytte
Fredens Glæde ved din Haand!
Lad din Styrkes Arm beskytte
Øvrighed og Folk og Land!
I din magt du dig forklare,
Gud, naar Krigs-Basunens Lyd
Samler dem, som os forsvare:
Hør os, kjære Herre Gud!

8 Til dit Øre frem lad vinde
Sukket fra Foraldres Bryst!
Lad den Svage hos dig finde
Lindring Styrke, Ro og Trøst!
Lad, o Gud, dit Hjerte røres
Ved den Fangens Klagelyd,
Og hans Bøn i Naade høres:
Hør os, kjære Herre Gud!

9 Fader, til dit Faderhjerte
Faderløses Bøn lad naa,
Og lad Enken i sin Smerte
TrOst oaf dig fra Himlen faa!
Lad vor Uvens Hjerte blive
Rørt af Naadens milde Bud,
Du med os ham flux tilgive:
Hør os, kjære Herre Gud!

10 Lad vor Bøn dit Forraadskammer,
Fromme Gud, ei finde lukt,
Giv, at vi med Tak annammer
Havets Rigdom, Jordens Frugt!
O, forbarm dig over Alle!
Før os af al Trængsel ud!
Abba, Fader, vi dig kalde:
Hør os, kjære Herre Gud!

11 Du, som Verdens Synd bortatager,
Over os forbarme dig!
Du, som Verdens Synd borttager,
Over os miskunde dig!
Du, som Verdens Synd bortager,
Giv, o Herre, os din Fred!
Giv os Fred i Livets Plager!
Lad os se din Salighed!

Text Information
First Line: Herre, naadig dig forbarme
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Bededag; Repentance Day; Bodspsalmer (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: Svensk; W. A. Wexels
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us