121. Af Høiheden oprunden er

1 Af Høiheden oprunden er
En Morgenstjerne klar og skjær
Af Sandhed og af Naade:
Du Jesse Rod og Davids Søn
Min Konning og min Brudgom stjøn,
Mig fryder overmaade!
Liflig, venlig,
Høi og herlig
Mild og kjærlig
Rig paa Gaver,
Lys og Liv i dig jeg haver.

2 Du lille Barn, livsalig skjøn,
Gud Faders og Marias Søn,
O du høibaarne Konning!
Du Lilje i mit Hjerterum,
Dit hellig' Evangelium
Er sødt som Melk og Honning.
Kjære Herre!
Hosianna!
Himmel-Manna
Dig til Ære
Glad i Aanden vil jeg være.

3 Du Ædelstenen og Perle god,
Skin dybt udi mit Hjertes Nid
Med Kjærlighedens Flamme!
Og til min Glæde mig forlen,
Jeg være maa en frugtbar Gren
Paa dig, du Livsens Stamme!
Christe, dig ske
Pris og Ære
Brudgom kjære,
At du vilde
Mig fra synd og Sorrig skille!

4 Min Sjæl i Gud da fryder sig,
Naar du til mig ser mildelig
Med dig Miskundheds-Øie.
O Jesu Christ, min Frelser god,
Dit Ord, din Aand, dit Kjød og Blod
Mig Salighed tilføie!
Favn mig venlig!
Dine Arme
Mig opvarme
Med din Naade!
Paa dit Ord jeg fast vil haabe.

5 O Herre Gud og Fader blid,
Du i din Søn fra evig Tid
Saa inderlig mig elskte;
Med ham du har trolovet mig,
Jeg er hans Burd evindelig,
Han mig til Livet frelste.
Eia! Eia!
Han det giver,
At jeg bliver
I stor Glæde
hos dig idet Æresæde!

6 Frisk op, og syng en Brudesang!
Lad Strengeleg og Harpeklang
Sig nu med Jubel høre!
At jeg med dig, o Jesu kjær,
Min Brudgom, glemmer al Besvær
Og kan mig lystig gjøre.
Synger, springer,
Jubilerer,
Triumferer,
Herren priser,
Søm slig Ære os besviser!

7 Saa hjerteglad er jeg da nu,
Mit Et og Alt er Jesu, du,
Begyndelse og Ende!
Du fører mig med Lov og Pris
Til Himmerig, til Paradis,
Fra Jammer og Elende.
Amen, Amen.
Kom o milde
Jesu lille!
Tøv ei længe,
Lyst til dig min Sjæl mon trænge!

Text Information
First Line: Af Høiheden oprunden er
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Hellig-Tre-Kongers Dag; Holy Three Kings Day; Psalmer ved Missionsmøder (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: Ph. Nicolai; H. C. Sthen
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.