S45. Klippa, du, som brast för mig

1 Klippa, du, som brast för mig,
Låt mig gömma mig i dig!
Vattnet, blodet, hvilket går
Från din stungna sidas sår,
Tvage i sin himlasaft
Mig från syndens skuld och kraft!

2 Med min svett och möda jag
Aldrig hyller upp din lag.
Om mitt hit blef aldrig matt,
Om jag grät båd' dag och natt,
Syndens fläckar stå dock kvar,
Du, blott du, min frälsning har

3 Intet kan jag gifva dig,
Till ditt kors jag sluter mig,
Naken, dig om kläder ber,
Hjälplös, upp till nåden ser.
I din lifsvåg låt mig tvås,
Herre, annars jag förgås.

4 Vid hvart flyktigt andedrag,
Och när jag skall dö en dag,
När till okändt land jag går,
När inför din dom jag står,
Klippa, du, som brast för mig,
Låt mig gömma mig i dig!

Text Information
First Line: Klippa, du, som brast för mig
Title: Klippa, du, som brast för mig
Author: A. M. Toplady
Meter: 7 7. 7 7. 7 7.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Jesu Lidande; Suffering of Jesus; Sinnesändring och Tro (1 more...)
Tune Information
Name: TOPLADY
Composer: Thomas Hastings
Meter: 7 7, 7 7, 7 7.
Key: B♭ MajorMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.