90. Vor Herre Gud og Skabermand

1 Vor Herre Gud og Skabermand,
Velsigne os i alle Land,
Han vende selv sig naadig hid,
Bevare os til evig Tid!

2 Vor Herre Gud og Frelser kjær,
Lad lyse over hver især
Sit Ansigts klare Lys og Skin,
Og give os al Naaden sin!

3 Vor Herre Gud og Trøster sød,
Sit Aasyn Løste paa vor Nød,
Han skue kjærlig til os ned,
Og give os en evig Fred!

4 Velsign os, Gud, vor Fader god,
Velsign os, Jesu, for dit Blod,
Gud Helligaand, al Verden om
Velsign den hele Kristendom!

5 Gak hen velsignet af din Gud,
Udvalgte Jesu kristi Brud!
Gak hen med Fred og Glædesang,
Gud er med dig paa al din Gang.

6 Velsignet eders Udgang vær,
Velsignet eders Indgang her,
Velsignet udi Lys og Løn
Ved Jesum Krist, Guds kjære Søn!

7 Han fører os, vor Frelsermand,
Hjem til vort rette Fædreland,
Der skal vi glædes bedre da,
Staar op, kom lad os gaa herfra!

Amen.

Text Information
First Line: Vor Herre Gud og Skabermand
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Slutning; Closing
Notes: Som: Hold oppe,Gud, hos os dit Ord
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us