89. Tag nu o Herre, nøie vare

1 Tag nu, o Herre, nøie vare
Paa Kirkens Fred og Rolighed,
Dit Aasyns Sol lad den opklare,
Naar Mørket det vil falde ned;
Lad Lyset aldrig blive slukt,
Og Naadens Dør ei heller lukt!

2 Vort Fædreland vi ei vil glemme,
Gud lade Troskab, Fred og Ret
I vore Tider sammenstemme,
Op gjøre alt det Tunge let,
Lad hver Mand i din Skygge bo,
Din Sæd med Frugt os overgro!

3 For hver en Kristen, vel til Mode,
For hver en Syg og Sørgefuld
Jeg falder Gud med Bøn til Fode,
Som er barmhjertig, tro og huld;
Han hjælpe hver ubi sit Sted,
Og mig og alle Mine med!

Text Information
First Line: Tag nu o Herre, nøie vare
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Slutning; Closing; Kirken (3 more...)
Notes: Som> Hvo ene lader Herren raade
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us