84. Det lakker nu ad Aften brat

1 Det lakker nu ad Aften brat,
Bliv hos os, Herre, Dag og Nat,
Lad Ordets Lys, din Lampe skjøn,
Uslukket fryde os i Løn!

2 Vor Tid er ond, som bedst du veed,
Giv du vor tro Bestandighed,
Saa aldrig vorder os fravendt
Dit Guddoms Ord og Sakrament!

3 Ophold din Kirke, Jesu sød,
Trods al vor Kulde, Søvn og Død,
Saa trindt om Lande Ordet dit
Kan flyve fort, og lyde frit!

4 O Gud, hvor gaar det daarlig til!
Nu Fienden har paa Jord sit Spil;
Saa er din Kirke i Forfald,
Paa Sekter meer veed Ingen Tal.

5 Nedstød de sterke Aanders Trop,
Som høit i Luften sværmer op!
Thi ellers gammel Kristen-Tro
For Lærdom ny faar aldrig Ro.

6 Det gjælder dog, o Herre Krist,
Vor Ære ei, men din forvist,
Staa derfor med din lille Flok,
Som i dit Ord har evig nok!

7 Ja, Ordet af din egen Mund,
Det er vort Skjold og Kirkens Grund,
O lad derved, hvad saa end brast,
Til Døden tro os holde fast!

8 Gud, lad os leve af dit Ord
Hver Dag, vi se paa denne Jord,
Og gaa med det fra Graadens Dal
Til dig i Himlens Glædesal!

Text Information
First Line: Det lakker nu ad Aften brat
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Sluting; Closing; Guds Lov og Pris (4 more...)
Notes: Som: Herre Jesus Krist, sand Gud og Mand
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us