72. Jeg nu evig haver Livet

1 Jeg nu evig haver Livet,
Thi mig udi Brød og Vin
Jesu Kjød og Blod er givet,
Jeg er hans, og han er min;
Jeg ei dør en evig Død,
Kommer ei til Dommens Nød
Jesu Værdskyld mig bedækker,
Og paa Dommedag opvækker.

2 Gud, du som idag mig haver
Vederkvæget til min Trøst
Med de Kjærlighedens Gaver,
Hvormed du mig har forløst,
Med min Jesu Kjød og Blod,
Du nu og med Hvile god
Sjæl og Legeme husvale,
Dem jeg dig nu vil befale!

3 Jesu, du min gode Hyrde,
Mig, dit Faar, bevar i dig,
Lad mig Satan ikke myrde,
Thi jeg har dig selv i mig;
Glæd mig ofte som idag,
Lad mig bedres til Behag,
Og udi dit Hegn faa hvile,
Fri fra Satans Morderpile!

4 Herren, som gav Mad til Livet,
Signe og bevare mig!
Herren, som sig selv har givet,
Lyse for mig naadelig!
Herren, som mig har bered,
Give mig sit Aasyns Fred!
Herren, Herren, Herren give
Mig sin Eiendom at blive!

Text Information
First Line: Jeg nu evig haver Livet
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: By Eucharist; Ved Nadverden
Notes: Som: Vær nu glad og vel til Mode
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us