69. Gud være lovet evig nu og priset

1 Gud være lovet evig nu og priset,
Som os her har selv bespiset!
Hungrige Gjæster ved hans Bord vi stode,
Gud, lad komme os til Gode!
Kyrie eleison!
O Herre, ved dit Liv, som du lod,
Ved dit sande Legem og sande Blod,
Ved din Pine og Død
Hjælp os nu af al vor Nød!
Kyrie eleison!

2 Dit hellig' Legem er for os hengivet,
At vi skulle have Livet;
Dyrere Gave kunde du ein skjænke,
Det skal vi med Tak betænke.
Kyrie eleison!
O Herre, du os elsker, og dør
Og dit Blod det saligste Under gjør;
Sletter Synderne ud,
Saa vi har en naadig Gud.
Kyrie eleison!

3 Hjælpe nu Gud os, vi maa Naaden eie
Til at gaa de rette Veie
Broderlig kjærlig, som det Kristne sømmer,
At den Mad os ei fordømmer!
Kyrie eleison!
O Herre, ei din Helligaand tag,
Lad ham styrke, hjælpe os Dag fra Dag,
At din Kristenhed maa
I god Fred og Fremvekst staa!
Kyrie eleison!

Text Information
First Line: Gud være lovet evig nu og priset
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Nadverden; By Eucharist
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us