So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

527. Hvo veed, hvor nær mig er min Ende?

1 Hvo veed, hvor nær mig er min Ende?
Se Tiden meget hastig gaar!
Hvor let, hvor snart kan det sig hende,
At jeg herfra at vandre faar?
Min Gud, gjør dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

2 Det kan langt anderledes blive
Med mig, før Dagen vorder endt,
Thi, medens jeg er her i Live,
Jeg med Døds Fare er omspendt.
Min Gud, gjør dog for Kristi Blod,
Min sidste Afskeds-Time god!

3 Lær mig, o Gud, ret at betænke
Min Død, og, naar jeg segner ned,
Min Sjæl i Jesu Saar at sænke,
Og dø i sand Bodfærdighed!
Min Gud, gjør dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

4 Fra Verden, som er fuld af Fare,
Lad mig i Tide sondre mig,
At, naar du kalder, jeg kan svare:
Mit ske, som det behager dig!
Min Gud, gjør dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

5 Dæk al min Synd, o milde Fader,
Med Kristi dyre Værdskyld til!
Min Tro paa den sig fuldt forlader,
I den jeg Hvile finde vil.
Min Gud, gjør dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

6 Fra Jesu intet mig skal rive,
Ei Livet og ei Dødens Bud,
Hans Ord min Trøster-Stav skal blive,
Thi han min Herre er og Gud.
Min Gud, gjør dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

7 Min Jesum jeg mig iført haver,
Da jeg blev døbt i Daabens Vand,
Du derfor mig med Trøst begaver,
Og som dit Barn mig tager an.
Min Gud, gjør dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

8 Mig Jesus æde lad og drikke
Sit sande Legeme og Blod,
Thi glemmer han mig vistnok ikke,
Jeg bliver hans, han er mig god.
Min Gud, gjør dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

9 Saa lad mit Endeligt kun komme!
Min Jesus Omhu for mig bær,
At det skal vorde mig til Fromme,
Som med hans Blod saa prydet er.
Min Gud, gjør dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

10 Imidlertid jeg mig fornøier
I ham, og dør i største Ro;
Jeg er tilfreds, som Gud det føier,
Og har til ham en stadig Tro.
Min Gud, gjør dog for Kristi Blod
Min sidste Afskeds-Time god!

Text Information
First Line: Hvo veed, hvor nær mig er min Ende?
Author: F. Rostgaard
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 16 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Sixteenth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Særlige Salmer: Graven (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Digtet 1666. Emilie Juliane, Grevinde af Schwartzburg-Rodolfstadt; Fr. Rostgaard
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.