525. Sørg, o kjære Fader, du

1 Sørg, o kjære Fader, du,
Jeg vil ikke sørge,
Ikke med bekymret Hu
Om min Fremtid spørge;
Sørg du for mig al min Tid,
Sørg for mig on Mine,
Gud, almægtig, naadig, blid,
Sørg for alle Dine!

2 Sørg for Legem og for Sjæl,
Medens her jeg bliver!
Jeg dem udi Ve og Vel
Til dig overgiver.
Sørg, o kjære Gud, især
For mit Hjertes Tanker.
At de, hvorsomhelst jeg er,
Aldrig fra dig vanker!

3 Sørg for, at jeg dine Ord
Til min Død adlyder,
Af min Daab og Jesu Bord
Stedse Kraften nyder!
Sørg for al vor Ørvighed
Og for dem, som lære,
Sørg for dem, som i sin Sved
Her og der sig nære!

4 Sørg, naar jeg til Hvile gaar,
Og mit Øie blunder;
Sørg, naar jeg igjen opstaar
Og til Arbeid skynder!
Sørg saa for mit Kald og Stand,
Haand og Mund og Hjerte,
For den Gjerning, som jeg kan,
For min Fryd og Smerte!

5 Sørg for Gods og Hus og Hjem,
For mit Navn og Ære!
Heller ikke Korset glem,
Som jeg her maa bære!
Sørg, o Gud, for hvert et Fjed,
Som jeg her skal træde,
Sørg, at jeg herfra i Fred
Farer til din Glæde!

Text Information
First Line: Sørg, o kjære Fader, du
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 15 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Fifteenth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Særlige Salmer: Brude-Vielse (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Ludomilla Elisabet, Grevinde af Schwartzburg-Rudolf; Fru Birgitte Kristin Hvidtfeld til Ellinggard, fød Kaas; Som: Jesu, Sjælens lyse Dag
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.