Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

520. Hvor kan du dog i Synden le

1 Hvor kan du dog i Synden le,
Du lystoptendte Øie?
Kan det, som føder evig Ve,
Din Sjæl endnu fornøie?
Forsvandt da al din Frygt for Gud,
Al Eftertanke om hans Bud,
Om Syndens Straf og Plage?

2 Betragt dit Liv, forsøm det ei,
Giv Agt paa dine Gange!
Er det at gaa paa Livets Vei,
Naar du en Syndens Fange?
Kan du vel tro, naar Jesus ser
Dit Hjertes daarlige Begjær,
At det ham kjært kan være?

3 Men ak, du tænker ei saa vidt,
Du gjør hvad dig behager,
Du løber ind i Synden frit,
Som Lysten dig kun drager;
Din onde Vilje viser Vei,
Den følger du, og sanser ei,
Hvad Ende det vil tage.

4 Du tænker aldrig ret paa Gud,
Lad være Nød og Plage
Dig kan vel ofte som et Skud
Fra Verdens Aadsel jage;
Ja, da vil du til Himlen, men
Den Længsel synker snart igjen,
Naar Trængselen er borte.

5 Din Andagt er en Mundfuld Veir
Af dine kolde Læber,
I Hjertet har du Verden kjær,
Kun efter den du stræver;
Hvad Satan skyder dig i Hu,
Den Vei saa gjerne render du,
Det er din Løbebane.

6 Og kommer dig en Rædsel paa
Engang for Dommens Vrede,
Det synes, som du vilde faa
En Andagts Kuld og Hede,
Da skal det faa en anden Skik;
Men siig mig, din Forbedring, fik
Man den da ret at skue?

7 Betænk dig dog, du sikre Sjæl,
Lad Bedrings Taarer rinde!
Saa skal og kan du meget vel
Endnu Guds Hjerte finde.
Beed! du skal blive vist bønhørt,
Guds milde Hjerte let er rørt,
Naar du det trofast mener.

8 Vend om til Gud! saa vil han sig
Med Naade til dig vende,
Hans Kjærlighed skal følge dig
Til Livets sidste Ende;
Men se dig for af ganske Hu,
At du vil aldrig mere nu
Din Lyst i Synden søge!

9 Og beed ham, at han ogsaa vil
Selv Hjertet til sig drage,
Selv give Lys og Naade til
Den Vei igjen at tage,
Som Jesus dig at sige veed,
Følg ham i Troens Lydighed,
Saa skal du ei fortabes.

Text Information
First Line: Hvor kan du dog i Synden le
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Fourteenth Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Synden (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Anthon Ulrich, Hertug af Brunsv,; Brorson; Som: Af Dydsens Nød
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.