519. Op alle, som paa Jorden bor

1 Op alle, som paa Jorden bor,
Og takker Gud med mig,
Hvis Lov i hellig Englekor
Udsynges idelig!
Udsynges idelig!

2 Han giver Helbred, Lov og Brød
Os alle ufortjent,
I megen Angest, Sorg og Nød
Har han os Hjælp tilsendt,
Har han os Hjælp tilsendt.

3 Skjønt vore Synder for ham staar,
Han dog langmodig er,
Og gjør, at vi for Straffen faar
Endog Velgjerninger,
Endog Velgjerninger.

4 Han give os et Hjerte fro
Og sand Frimodighed,
At vi kan tjene ham med Ro
I Verdens Vildsomhed!
I Verdens Vildsomhed!

5 Vort Land, sit eget Israel,
Beskjerme han fra Nød,
Han lade al Ting lykkes vel,
Og give dagligt Brød!
Og give dagligt Brød!

6 Hans Naade staa os kraftig bi
I alle Gjerninger,
Fra Synd og Sorger han os fri,
Thi han vor Fader er!
Thi han vor Fader er!

7 Saa længe her vi leve skal,
Er han vor sol og Skjold,
Ved Udgang af vor Jammerdal
Vi blive i Behold,
Vi blive i Behold.

8 Vort Øie han selv lukker til
I Dødens tunge Nat,
Og naar vort Hjerte briste vil,
Er han vor Deel og Skat,
Er han vor Deel og Skat.

Text Information
First Line: Op alle, som paa Jorden bor
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Fourteenth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Guds Lov og Pris
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Paul Gerhardt; Oversættern ukjendt
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.