51. Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saa

1 Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saa
I Sorg og Jammers Sukke?
Kom hid, her er jo nok at faa,
Beed Gud han vil oplukke!
Saa sandt Gud lever, vil han ei
Til dine Sukke sige nei,
Men kjærlig mod dig tage.

2 Kom, sæt dig som en flittig Vi
Paa Ordets Blomster-Enge,
Søg selv hvad Kraft der er udi,
Bliv ved at suge Længe,
Saa faar du Honning vist og sandt,
Den Frelse, som dig Jesus vandt,
Du kan i Ordet finde.

3 Det søde Ord er kommet af
Guds egen Mund og Hjerte,
Det er et Kys, som Gud os gav
Mod al vor Nød og Smerte,
Det er Guds eget Hjertes Kraft,
Som bliver til en Honningsaft
Mod Syndens Byld og Plage.

4 Tag dette Ord kun i din Mund,
Og læg det paa din Smerte,
Suk til din Gud af Hjertens Grund,
Saa rører du hans Hjerte.
Gak lige til i Jesu Navn,
Hen ind i Naadens søde Favn,
Gud under dig det gjerne.

5 Han er dog ei saa haard og grum,
Som Satan ham beskriver,
Han er, som Evangelium
Den Sag saa mægtig driver,
En Fader hjertemild og sød,
Som favner hver i Naadens Skjød,
Der sig kun vil omvende.

6 Din egen Gjerning intet tør
Ei heller kan fortjene,
Men Jesu søde Naade gjør
Den hele Sag alene.
Kun hen til ham i Hjertens Tro,
Saa faar din Sjæl en liflig Ro,
Naar det kun sker alvorlig.

7 Og var din synd end nok saa stor,
Den har dog lidt at sige
Mod Kraften i Guds sande Ord
Og Naadens sterke Rige;
Enhver, som tror, skal Naade faa,
Det være, hvo det være maa
I alle Verdens Lande.

8 Du siger: kan Guds Kjælighed
Vel saadan En modtage?
Jeg siger at han bliver vred,
Om du vil staa tilbage;
Men kommer du i Hjertens Bod,
Saa skal du se, han er saa god,
Som Ordet ham beskriver.

Text Information
First Line: Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saa
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Skriftemaal; By Confession; Guds Kald (2 more...)
Notes: Som: Guds Søn er kommen til os ned
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us