So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

505. Nu Jesus till sin Pine gaar

1 Nu Jesus til sin Pine gaar,
Ham Taaarerne i Øine staar,
Han brister i at græde.
Hvi græder du, som giver Trøst,
Hvi græder alle Kristnes Lyst,
Hvi græder Himlens Glæde?

2 Var det, fordi du kunde se
Dit Pinested, Getsemane,
Og Dødens Kalk iskjænket,
Der Satan og den store Stad
Til dig at lave Dødsens Bad
Var ret som sammenlænket?

3 Nei, derfor græd min Jesus ei,
Han traadte paa sin Pinsels Vei
Med helligt Mod og Længsel;
Hans Død var beesk at tænke paa,
Men større var hans Lyst at faa
Os frelst af evigt Fængsel.

4 Men Sagen var, fordi han saa,
De Fleste skjønne intet paa
Hans bitre Dødsens Vaade,
Men leve hen foruden Bod,
Ja træde paa hans Død og Blod
Og himmelsøde Naade.

5 Dog tænke de i deres Sind,
At de skal løbe lige ind
I Salighedens Rige,
Den Sag maa Hjertet sukke ved,
Som Jesus og paa dette Sted
Ei kan for Graad udsige.

6 Ak, vilde du endnu idag
Betænke ret din Frelses Sag
Med Bedrings Graad og Sukke,
Da skulde denne Taare-Regn
Dig vorde vist et Naade-Tegn
Til Vredens Ild at slukke!

7 Men Satan selv har dig forrykt,
Du lever uden Sans og Frygt,
Og vil dig ei omvende,
Saa Gud maa føre over dig
En jammerfuld og græsselig
Forstyrrelse og Ende.

8 Saa græd da, sikre Sjæl, engang!
Den Tid, den Tid er altfor lang,
Du levet har saa ilde;
Han har dig, som en Stad, belagt
Med sine Taarers Vold og Magt,
O! lad dig dog formilde!

9 Se paa hans vaade Rosens-Kind,
O, se ham ret i Øine ind!
Der blinker Naadens Rige.
Tak, Jesu, for de Taarers Vand,
Som Hjertet mere trøste kan,
End Tungen kan udsige!

Text Information
First Line: Nu Jesus till sin Pine gaar
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 10 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Tenth Sunday after Trinity Sunday: High Mass
Notes: Author/Translator from index: H. A. Brorson; Som: Kom hid til mig enhver især
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.