502. Hvi kvider Kjød og Blod sig saa

1 Hvi kvider Kjød og Blod sig saa
For Dødens sidste Time?
Hvi falder det os tungt at gaa,
Vi arme Pillegrime,
Naar Herren vil, at vi skal til
Vort Hjem i Himlen haste,
Og i vor Grav vor Vandrings-Stav
Og Byrde fra os kaste?

2 Ak Herre, lær mig ret at dø,
At, naar min Tid er omme,
Mit Kald fra denne Verdens Ø
I en god Stund maa komme!
At mig til Gavn i Jesu Navn
Jeg frydefuld i Aanden
Maa møde dig frimodelig
Med lampen tendt i Haanden!

3 Nu vel! jeg mig med Glæde da
Indsvøber i mit Lagen,
Indtil jeg hører Lyden fra
Guds Røst paa Dommedagen.
En vel bered Samvittighed
Gud give mig at bære!
Lad saa min Krop kun raadne op,
Den raadner dog til Ære!

Text Information
First Line: Hvi kvider Kjød og Blod sig saa
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 9 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Ninth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; 3 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. (?) E. D. Schwartzkopf; Ukjendt. Omkring 1740
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.