So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

501. Salig er den Mand, som ikke

1 Salig er den Mand, som ikke
Vanker i de Ondes Sag,
Gaar ei efter Synde-Skikke,
Sidder ei i Spotter-Lag,
Men hvis Lyst er Herrens Ord,
Herrens Lov og Ret paa Jord,
Og som alt sit Liv til Ende
Grunder paa Guds Vei at kjende!

2 Som et Træ, der stander plantet
Ved en Bæk i fagre Dal,
Grønnes op fra Aar til andet,
Og bær Frugter uden Tal,
Saa den Fromme hos sin Gud
Staar i Aanden frisk og prud,
Med Velsignelser han smykkes,
Hvad han gjør, da skal det lykkes.

3 Men, o Kristne! anderledes
Vorder med de Onde gjort,
De er Avner lig, som spredes,
Og af Veieret blæses bort.
Derfor ei, naar Dommen gaar
Over Jorden, de bestaar,
Men, hvor Fromme frelste mødes,
Alle Syndere udstødes.

4 Thi de Godes Verk og Veie
Kjendes Gud af Naade ved,
Den Velsignelse, de eie,
Vare skal i Evighed,
Men de Ondes Agt og Id
Skal forgaa til evig Tid.
Hjælpe Gud da os i Naade
Til ret Vei og Vandringsmaade!

Text Information
First Line: Salig er den Mand, som ikke
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Scripture:
Topic: 9 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Ninth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse (5 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Paul Gerhardt; Oversat paany af Udgivern; Som: Vær nu glad og vel til Mode
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.