46. Jeg har af Hjertens Grund afsagt

1 Jeg har af Hjertens Grund afsagt
Min Sjæls og Frelses Fiende,
Jeg kan, med Naadens Gud i Pagt,
Ved Troen overvinde.
Dig helligste Treenighied,
Du Kilde til al Styrke,
Dig vil jeg med din Menighed
Og al den kristne Kirke
Tilhøre, tro og dyrke.

2 Det gamle Menneske skal dø,
Det nu maa leve ene,
Udryddes skal det onde Frø,
De Tanker vorde rene.
Det Gode vil jeg blive ved,
Din Vilje, Gud, udrette,
Ledsaget af din Kjærlighed,
Som styrke vill den Trætte,
Og Hjerte-Striden lette.

3 Du vilde, naadefulde Magt,
Mig denne Naade give,
At jeg maa tro i Daabens Pagt
Til Livets Aften blive!
Fly Mørkets Fyrste og hans Id,
De onde Lyster dæmpe,
Og midt i Dødens haarde Strid
Ved Jesu Værdskyld kjæmpe,
Saa skal din Haand mig krone!

Text Information
First Line: Jeg har af Hjertens Grund afsagt
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: By the Confirmation; Ved Konfirmation; Helliggjørelse og Fornyelse (5 more...)
Notes: Som: Kristus kom selv til Jordans Flod
Tune Information
(No tune information)Media
More media are available on the text authority page.

Suggestions or corrections? Contact us