454. O kommer hid fra alle Land

1 O, kommer hid fra alle Land,
Det Syn at hjertefæste!
En fattig, syg og saaret Mand
Idag skal Himlen gjeste.
Du længes saart, du arme Sjæl,
I al din Nød hvor er du sæl,
Din Deel er dog den bedste!

2 O Menneske! hvad gavned vel,
Du vandt al Verden vide,
Naar du tog skade paa din Sjæl,
Og maatte evig lide?
Din Pine ingen lindre kan,
Du brænde maa i Helveds Brand,
Af Tørst din Tunge svide!

3 Thi se! der er et Dyb saa stort
Og svælgende befestet,
At ingen, som er kastet bort,
Guds rige haver gjestet.
O kjære Sjæl, det kvælder fort,
Med Skyld og Gjæld gak ikke bort!
Da kræves alt, som rested.

4 Den Mand, som leved her saa tryg
I Synd og Verdens Glæde,
Og kasted Guds Ord bag sin Ryg,
Gav Armod ei at æde,
Han døde og blev graven ned,
Men vaagned op i Pinens Sted,
Hvor Dømte haabløst græde.

5 Men Lazarus, Gud kjender ham
Sin Ven i Armods Vaande!
Slig Fattigdom og Verdens Skam
Vi Gud selv gaa til Haande;
Guds Engler stode Flok i Flok
Paa Vente om hans Sengestok,
Der han opgav sin Aande.

6 De bar hans Sjæl med Glædesang
Og gave Gud i Hænde;
Den Port var snæver, Veien trang,
Han havde faaet kjende.
I Abrahams udvalte Skjød
Der fik han hvile i sin Død,
Gud unde os slig Ende!

Text Information
First Line: O kommer hid fra alle Land
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 1 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; First Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Særlige Salmer: Graven (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Udgiveren; Som: Af Dybsens Nød
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.