45. De unge Kristne Knæle ned

1 De unge Kristne knæle ned
For dig, som Hjertets Tanker veed,
O Fader i det Høie!
Med stille Angers Suk i Lon:
Velsign og mig! er deres Bøn,
Giv Naade for dit Øie!
Atter de dig
Troskab sige,
Naaderige
Jesu Kriste,
Lad det Løfte aldrig briste!

2 O Fader, salv dem med din Aand,
Oplys dem, leed dem med din Haand
Paa Ordets rette Veie!
O tænk paa dem, o mindes dog,
Du skrev dem ind i Livsens Bog
Til Himlens Arv og Eie!
Er de Faldne,
Af dig fundne
Syndebundne,
Dig miskunde
Over dem, som til dig stunde!

3 Og vogt saa, Jesu, dine Faar
I Verdens Ørken, hvor de gaar
I Hunger, tørst og Mørke!
Fra Ungdom og til Alder graa
De fast hos dig i Pagten staa
Ved Aandens Kraft og Styrke!
Naar da Troen
Er bevaret
Løbet faret,
For din Throne,
Herre, giv dem Livsens Krone!

Text Information
First Line: De unge Kristne Knæle ned
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Konfirmationen; By the Confirmation
Notes: Som: Af Høiheden oprunden er
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us