4. Søde Jesu, vi er her

1 Søde Jesu, vi er her
Paa dig og dit Ord at høre,
Du imidlertid omskjær
Selv vort Hjerte og vort Øre,
At vi maa i vore Sinde
Lukke dig og Himlen inde!

2 Vor formørkede Forstand
Kan jo ikke Sandhed kjende,
Uden din den gode Aand
Vil sit Lys i os optænde;
Godt at tænke, tale gjøre,
Dertil maa din Aand os føre.

3 O du Herlighedens Glans,
Lys af Lys, vor Sjæl bestraale!
Træng dig gjennem Sind og Sans;
Bæk os af al Tungheds Dvale;
Lad vor Bøn i Himlen høres
Og al Gjerning vel udføres!

Text Information
First Line: Søde Jesu, vi er her
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Indgang; Entrance
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us