2. Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!

1 Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!
Du er vor Glæde og vor Lyst;
Vor Bøn lad komme for dig ind:
O, spar os og forlad os al vor Synd!
Miskunde dig ovr os!

2 Kriste, Guds Søn, vor Vei og sande Lys,
Du Hyrde god til Himlens Hus,
Du alle Kristnes Liv og Raad,
Til Salighed os given, men forsmaad!
Miskunde dig aver os!

3 Herre, Gud Helligaand! i Evighed
Vær hos os, og vor Sjæl bered
At Gud vi søge, Naade faa,
I vore Synder lad os ei forgaa!
MisKunde dig over os!

Text Information
First Line: Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Indgang; Entrance; Troens Bekjendelse (5 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us